macOS Sierra: Avgrens søkene i Spotlight og Finder

Avgrens søkene i Spotlight og Finder

Når du søker i Spotlight eller i Finder og andre vinduer som har et søkefelt, kan du bruke flere metoder til å fokusere omfanget av søkene dine og søkeresultatene.

Tips: Vil du ekskludere objekter fra Spotlight-resultater? Angi alternativer i Spotlight-valgpanelet.

Legg til kriterier i et søk

Du kan legge til kriterier for et enkelt søk. Du kan for eksempel søke etter en bestemt type filer eller etter objekter som er opprettet på en spesifikk dag.

 1. Start søket i Spotlight eller i et Finder-vindu.

  • I Spotlight: Klikk på Spotlight-symbolet i menylinjen, skriv inn søket ditt, og dobbeltklikk deretter på Vis alle i Finder nederst i listen med søkeresultater for å vise Finder-søkelinjen.

  • I Finder: Skriv inn søket i søkefeltet, og trykk på returtasten.

 2. Klikk på Legg til-knappen til høyre for søkevinduet, under søkefeltet.

 3. Klikk på lokalmenyen helt til venstre, og velg eller legg til søkekriterier.

  Hvis du for eksempel vil søke etter en bestemt type objekter, og ikke alle objektene, velger du Type. Hvis du vil søke etter et objekt som inneholder et bestemt ord eller frase, velger du Navn.

  Hvis du vil legge til kriterier, velger du Annet, og markerer deretter hver attributt du vil legge til. Hvis du for eksempel vil søke etter informasjon om copyright, markerer du Copyright i listen over egenskaper og klikker på OK.

  Finder-vindu med felt for å spesifisere søkekriterier
 4. Velg kriterier fra andre lokalmenyer som vises.

  Etter at du velger Type, klikker du på den andre lokalmenyen for å angi Dokument eller Bilde. Hvis du vil legge til en type, velger du Annet.

 5. Legg til eller fjern søkekriterier etter behov, ved å klikke på Legg til-knappen eller Fjern-knappen .

Hvis et objekt skal vises i søkeresultatene, må et objekt stemme med alle kriteriene. Hvis for eksempel et kriterium er å søke etter objekter som begynner med S, og du legger til et kriterium om å søke etter objekter som er opprettet i dag, vil søkeresultatet kun inneholde objekter som er opprettet i dag, og som begynner med S.

Tips: Du kan arkivere et søk til bruk senere. Bare klikk på Arkiver under søkefeltet. Søket blir arkivert som en smart mappe. Hvis du vil ha rask tilgang til søket i Finder-sidepanelet, pass på at du markerer Legg til i sidepanel. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Opprett eller endre en smart mappe.

Søk etter metadataegenskaper

De fleste objekter inneholder metadata som beskriver innholdet i objektet, hvordan det ble opprettet og andre egenskaper. Når du tar et digitalt bilde, vil informasjon som kameramodell, blenderåpning og brennpunkt være blant de mange egenskapene som automatisk blir arkivert i filen som metadata. Hvis du vil vise filens metadata, markerer du filen og velger Arkiv > Vis info.

Her er eksempler på hvordan du kan bruke metadataegenskaper i et søk:

 • tur type:dokument søker etter ordet «tur», men kun i dokumenter.

 • forfatter:tor søker etter alle objekter skrevet av Tor.

 • møtedato:i morgen søker etter møter du har planlagt i morgen.

 • type:bilder opprettet:16.05.2016 søker etter bilder opprettet på en bestemt dato.

 • type:musikk av:«glenn miller» søker etter musikk av Glenn Miller.

 • endret:<=29.06.2016 søker etter objekter endret på eller før en bestemt dato.

Søk etter objekttypene

 • Når du bruker Spotlight eller søk i Finder eller andre vinduer, kan du bruke nøkkelord til å angi alle objekttypene du søker etter, for eksempel programmer, kontakter eller bokmerker.

  Du angir objekttype ved å skrive inn teksten «type:[objekttype]» på slutten av søket. Hvis du for eksempel vil søke etter bildene dine av New York City, skriver du «New York City type:bilder». Hvis du vil søke etter e-postmeldinger som nevner Anne Johnsen, skriver du inn «Anne Johnsen type:e-post».

  Objekttype

  Nøkkelord

  Programmer

  type:program

  type:programmer

  type:app

  Kontakter

  type:kontakt

  type:kontakter

  Mapper

  type:mappe

  type:mapper

  E-post

  type:e-post

  type:e-poster

  type:e-postmelding

  type:e-postmeldinger

  Kalenderhendelser

  type:hendelse

  type:hendelser

  Påminnelser

  type:påminnelse

  type:påminnelser

  Bilder

  type:bilde

  type:bilder

  Filmer

  type:film

  type:filmer

  Musikk

  type:musikk

  Lyd

  type:lyd

  PDF

  type:pdf

  type:pdf-er

  Valg

  type:systemvalg

  type:valg

  Bokmerker

  type:bokmerke

  type:bokmerker

  Fonter

  type:font

  type:fonter

  Presentasjoner

  type:presentasjon

  type:presentasjoner

Det finnes også en rekke andre nøkkelord som du kan bruke til å finne objekter, for eksempel fra, til, opphavsperson, med, etter, etikett, tittel, navn, nøkkelord og inneholder. Når du skal bruke et nøkkelord, skriver du nøkkelordet etterfulgt av et kolon, og deretter skriver du søkeordet. Skriv for eksempel «opphavsperson:Petter» eller «tittel:New York City».

Søk ved å bruke AND, OR og NOT

Et Boolsk søk bruker AND (og), OR (eller) og NOT (ikke), (også kjent som Boolske operatører) for å snevre inn resultatene. Du kan også bruke et minustegn (-), som betyr AND NOT (og ikke), og som ekskluderer objekter mens du søker.

Her er eksempler på hva du kan skrive i et søkefelt når du bruker Boolske operatører:

 • forfatter:tor OR forfatter:thor søker etter objekter opprettet av Tor eller Thor, i tilfelle du ikke vet den nøyaktige stavemåten.

 • tur -frankrike søker etter objekter som inneholder ordet «tur», men ikke «frankrike». Resultatene vil da inkludere bilder fra en tur til Spania, men ikke til Frankrike.

 • type:meldingsdato:29.06.16-25.07.16 NOT dato:14.07.2016 søker etter e-postmeldinger med dato fra 29.06.2016 til og med 25.07.2016, men ekskluderer de som er datert 14.07.2016.

Published Date: 30.apr.2017
Helpful?