macOS Sierra: Finjuster dine søgninger i Spotlight og Finder

Finjuster dine søgninger i Spotlight og Finder

Når du søger i Spotlight eller Finder, eller i andre vinduer, hvor der er et søgefelt, kan du fokusere søgeområdet og søgeresultaterne på flere forskellige måder.

Tip: Vil du udelukke emner fra at blive vist i Spotlight-resultater? Vælg indstillinger i vinduet Spotlight.

Føj kriterier til en søgning

Du kan føje kriterier til en enkel søgning. Du kan f.eks. søge efter bestemte typer arkiver eller efter emner, der blev oprettet på en bestemt dato.

 1. Start din søgning i Spotlight eller i et Findervindue.

  • I Spotlight: Klik på symbolet for Spotlight menulinjen, skriv det, du søger efter, og dobbeltklik på Vis alle i Finder nederst på listen over søgeresultater for at vise Finder-søgelinjen.

  • I Finder: Skriv det, du søger efter, i søgefeltet, og tryk på Retur.

 2. Klik på knappen Tilføj til højre i søgevinduet under søgefeltet.

 3. Klik på lokalmenuen helt til venstre, og vælg eller tilføj dine søgekriterier.

  Hvis du kun vil søge efter en bestemt type emne i stedet for alle emner, skal du vælge Type. Eller vælg Navn, hvis du vil søge efter emner, hvis navn indeholder et bestemt ord eller udtryk.

  Hvis du vil tilføje kriterier, skal du vælge Andet og derefter vælge hver enkelt attribut, du vil tilføje. Hvis du f.eks. vil søge i oplysninger om ophavsret, skal du vælge Ophavsret på listen over egenskaber og klikke på OK.

  Findervindue med felter til angivelse af søgekriterier
 4. Vælg kriterier på andre lokalmenuer, der vises.

  Når du har valgt Type, kan du f.eks. klikke på den anden lokalmenu og vælge Dokument eller Billede. Vælg Andet, hvis du vil tilføje en type.

 5. Tilføj eller fjern søgekriterier efter behov ved at klikke på knappen Tilføj  eller knappen Fjern .

Et emne skal opfylde alle dine søgekriterier for at blive vist i søgeresultaterne. Hvis et af kriterierne f.eks. anfører, at der skal søges efter emner, hvis navn starter med S, og du tilføjer et kriterium til om, at der skal søges efter emner, der er oprettet i dag, inkluderes kun de emner, der er oprettet i dag, og hvis navn starter med S.

Tip: Du kan arkivere en søgning, så den kan bruges igen. Du skal bare klikke på Arkiver under søgefeltet. Din søgning arkiveres som en smart mappe. Hvis du hurtigt skal kunne få adgang til søgningen fra Finders indholdsoversigt, skal du sikre, at Føj til indholdsoversigt er valgt. Du kan få flere oplysninger i Opret eller rediger en smart mappe.

Søg efter metadataattributter

De fleste emner indeholder metadata, der beskriver emnets indhold, hvordan det blev oprettet og andre egenskaber. Når du f.eks. tager et digitalt fotografi, er oplysninger som kameramodellen, blændeåbning og brændvidde nogle af de mange egenskaber, der automatisk lagres i arkivet som metadata. Hvis du vil se metadata til et arkiv, skal du vælge arkivet og derefter vælge Arkiv > Vis info.

Her følger nogle eksempler på, hvordan du kan bruge metadataattributter i en søgning:

 • tur type:dokument søger kun efter ordet “tur” i dokumenter.

 • forfatter:tom søger efter alle emner skrevet af Tom.

 • mødedato:i morgen søger efter møder, som du har planlagt i morgen.

 • type:billeder oprettet:16/5/16 søger efter billeder oprettet på en bestemt dato.

 • type:musik af:”glenn miller” søger efter musik af Glenn Miller.

 • ændret:<=29/6/16 søger efter emner ændret på eller før en bestemt dato.

Søg efter type af emner

 • Når du bruger Spotlight eller søger i Finder eller andre vinduer, kan du bruge nøgleord til at angive typen af emner, du søger efter, f.eks. programmer, kontakter eller bogmærker.

  Du vælger typen af emne ved at tilføje teksten “type:[emnets type]” efter søgestrengen. Hvis du f.eks. vil søge efter fotografier af New York City, skal du skrive “New York City type:billeder”. Hvis du vil søge efter e-mailbeskeder, der nævner Anne Johnsen, skal du skrive “Anne Johnsen type:e-mail”.

  Type emne

  Nøgleord

  Programmer

  type:program

  type:programmer

  type:program

  Kontakter

  type:kontakt

  type:kontakter

  Mapper

  type:mappe

  type:mapper

  E-mail

  type:e-mail

  type:e-mail

  type:mail-besked

  type:mail-beskeder

  Begivenheder i Kalender

  type:begivenhed

  type:begivenheder

  Påmindelser

  type:påmindelse

  type:påmindelser

  Billeder

  type:billede

  type:billeder

  Film

  type:film

  type:film

  Musik

  type:musik

  Lyd

  type:lyd

  PDF

  type:pdf

  type:pdf

  Indstillinger

  type:systemindstillinger

  type:indstillinger

  Bogmærker

  type:bogmærke

  type:bogmærker

  Skrifter

  type:skrift

  type:skrifter

  Præsentationer

  type:præsentation

  type:præsentationer

Der er flere andre nøgleord, som du kan bruge til at finde emner, f.eks. fra, til, forfatter, med, af, mærke, titel, navn, nøgleord og indeholder. Hvis du vil bruge et nøgleord, skal du skrive det efterfulgt af et kolon, og derefter skrive dit søgeudtryk. Skriv f.eks. “forfatter:Emily” eller “titel:New York City”.

Søgning vha. AND, OR og NOT

En boolesk forespørgsel bruger AND, OR og NOT (kendt som booleske operatorer) til at indsnævre søgeresultater. Du kan også bruge en minustegn (-), som betyder AND NOT til at udelukke emner, når du søger.

Her følger eksempler på, hvad du kan skrive i et søgefelt, når du bruger booleske operatorer:

 • forfatter:tom OR forfatter:thom søger efter emner forfattet af Tom eller Thom, hvis du ikke ved, hvordan hans navn staves.

 • tur -frankrig søger efter emner, der indeholder ordet “tur”, men ikke “frankrig”, så resultater kan inkludere fotografier fra en tur til Spanien, men ikke til Frankrig.

 • type:besked dato:29/6/16-25/7/16 NOT dato:14/7/16 søger efter e-mailbeskeder dateret fra 29/6/16 til og med 25/7/16, men udelader dem fra den 14/7/16.

Published Date: 28-04-2017
Helpful?