macOS Sierra: Upřesnění hledání ve Spotlightu a Finderu

Upřesnění hledání ve Spotlightu a Finderu

Při vyhledávání ve Spotlightu nebo ve Finderu či v dalších oknech, která obsahují vyhledávací pole, můžete použít několik metod, jak zúžit rozsah hledání a zefektivnit výsledky vyhledávání.

Tip: Chcete vynechat některé položky, aby nebyly zařazovány do výsledků hledání Spotlightu? Nastavte požadované volby v předvolbách Spotlightu.

Přidání kritérií do hledání

Do základního hledání můžete přidat různá kritéria. Můžete například hledat určité druhy souborů nebo položky vytvořené v určitém datu.

 1. Spusťte hledání ve Spotlightu nebo v okně Finderu.

  • Ve Spotlightu: Klikněte na ikonu Spotlightu řádku nabídek, zadejte hledaný výraz a poté dvojím kliknutím na možnost Zobrazit vše ve Finderu na konci seznamu výsledků otevřete okno Finderu s řádkem pro hledání.

  • Ve Finderu: Zadejte hledaný výraz do pole hledání a stiskněte klávesu Return.

 2. Klikněte na tlačítko Přidat , které se nachází na pravé straně okna hledání pod polem hledání.

 3. Klikněte na místní nabídku zcela vlevo a poté vyberte nebo přidejte kritéria hledání.

  Pokud například chcete hledat určitý druh položky namísto všech položek, vyberte volbu Druh. Chcete-li vyhledat všechny položky, jejichž název obsahuje určité slovo nebo slovní spojení, vyberte volbu Název.

  Chcete-li přidat kritérium, vyberte volbu Jiné a poté vyberte všechny atributy, které chcete přidat. Chcete-li například vyhledat informace o autorských právech, vyberte v seznamu atributů Copyright a klikněte na OK.

  Okno Finderu s poli pro zadávání kritérií vyhledávání
 4. Vyberte kritéria z dalších místních nabídek, které se případně zobrazí.

  Pokud například vyberete Druh, klikněte na další místní nabídku a v ní vyberte Dokument nebo Obrázek. Chcete‑li některý druh přidat, vyberte Jiné.

 5. Kritéria můžete podle potřeby přidat či odstranit pomocí tlačítek Přidat a Odstranit .

Položka musí splňovat všechna kritéria, aby se zobrazila mezi výsledky hledání. Jestliže jedno kritérium například určuje hledání položek, jejichž název začíná na S, a druhé kritérium určuje hledání položek, které byly vytvořeny dnes, budou výsledky hledání obsahovat pouze položky, které byly vytvořeny dnes a jejichž název začíná na S.

Tip: Hledání můžete uložit a použít je příště znovu. Pod polem hledání jednoduše klikněte na Uložit. Hledání se uloží jako Dynamická složka. Označením pole Přidat do bočního panelu můžete rychle využívat hledané výrazy na bočním panelu Finderu. Více informací viz Vytvoření a změny dynamické složky.

Hledání atributů v metadatech

Většina položek obsahuje metadata, která popisují obsah položek, způsob vytvoření a další atributy. Pořídíte-li například digitální fotografii, budou v souboru automaticky uloženy informace o modelu fotoaparátu, cloně, ohniskové vzdálenosti a mnoho dalších atributů jakožto metadata. Chcete-li zobrazit metadata souboru, vyberte soubor a poté použijte příkaz Soubor > Informace.

Zde jsou příklady použití atributů metadat v hledání:

 • cesta druh:dokument vyhledá slovo „cesta“ pouze v dokumentech.

 • autor:drahomir vyhledá pouze položky vytvořené Drahomírem.

 • datum setkání:zítra vyhledá schůzky naplánované na zítřek.

 • druh:obrázky vytvořené:16/5/16 vyhledá obrázky vytvořené v určeném datu.

 • druh:hudba od:“glenn miller” vyhledá hudbu Glenna Millera.

 • změněno:<=29/6/16 vyhledá položky upravené v daném datu nebo dříve.

Hledání podle typu položek

 • Když používáte Spotlight nebo vyhledávací okno ve Finderu nebo jiných oknech, můžete pomocí klíčových slov definovat typ hledaných položek, například aplikace, kontakty nebo záložky.

  Chcete-li zadat požadovaný typ položky, na konec hledání zadejte text „druh:[typ položky]“. Chcete-li například vyhledat fotografie New Yorku, zadejte „New York druh:obrázky“. Chcete-li vyhledat e-mailové zprávy se zmínkou o Evě Novákové, zadejte „Eva Nováková druh:email“.

  Druh položky

  Klíčové slovo

  Aplikace

  druh:aplikace

  druh:aplikační

  druh:aplikaci

  Kontakty

  druh:kontakt

  druh:kontakty

  Složky

  druh:složka

  druh:složky

  E-mail

  druh:email

  druh:e-mail

  druh:zpráva

  druh:zprávy

  Události v kalendáři

  druh:událost

  druh:události

  Připomínky

  druh:připomínka

  druh:připomínky

  Obrázky

  druh:obrázek

  druh:obrázky

  Filmy

  druh:film

  druh:filmy

  Hudba

  druh:hudba

  Audio

  druh:audio

  PDF

  druh:pdf

  druh:dokumenty pdf

  Předvolby

  druh:systémové předvolby

  druh:předvolby

  Záložky

  druh:záložka

  druh:záložky

  Písma

  druh:písmo

  druh:písma

  Prezentace

  druh:prezentace

  druh:prezentační

K vyhledávání položek můžete používat i další klíčová slova, například od, komu, autor, podle, značka, název, jméno, klíčové_slovo či obsahuje. Chcete-li použít klíčové slovo, zadejte je, napište za ně dvojtečku a připojte hledaný výraz. Můžete zadat například „od:Emil“ nebo „název:Praha“.

Hledání pomocí výrazů A, NEBO a NE

Logické operace používají výrazy A, NEBO a NE (tzv. logické operátory) k upřesnění výsledků hledání. Můžete rovněž použít znaménko minus (-) s významem A NE, a vyloučit tak položky z hledání.

Zde je několik příkladů zadání do pole hledání při použití logických operátorů:

 • autor:drahomir NEBO autor:drahoslav vyhledá položky vytvořené uživatelem Drahomír nebo Drahoslav, pokud neznáte přesnou podobu jména.

 • cesta -francie vyhledá položky, které obsahují slovo „cesta“ a současně neobsahují slovo „francie“, takže ve výsledcích se mohou objevit fotografie z cesty do Španělska, nikoli však do Francie.

 • druh:zpráva datum:29/6/16-25/7/16 NE datum:14/7/16 vyhledá e-mailové zprávy z období od 29. 6. 2016 do 25. 7. 2016, ale vynechá zprávy s datem 14. 7. 2016.

Published Date: 28.4.2017
Helpful?