macOS Sierra: Anpassa verktygsfältet och sidofältet i Finder

Anpassa verktygsfältet och sidofältet i Finder

Det finns flera olika sätt att anpassa Finder-verktygsfältet och Finder-sidofältet.

Öppna ett Finder-fönster innan du börjar genom att klicka på Finder-symbolen längst till vänster i Dock.

Finder-symbolen i Dock

Anpassa verktygsfältet

 • Göm och visa verktygsfältet: Välj Innehåll > Göm verktygsfältet eller Innehåll > Visa verktygsfältet.

  När du gömmer verktygsfältet göms även sidofältet och statusfältet flyttas från nederdelen till överdelen av fönstret.

 • Ändra storlek på verktygsfältet: Om du ser dubbelpilar till höger om verktygsfältet innebär det att fönstret inte är stort nog att visa alla objekt i verktygsfältet. Förstora fönstret eller klicka på dubbelpilen så att resten av objekten i verktygsfältet visas.

 • Ändra vad som finns i verktygsfältet: Välj Innehåll > Anpassa verktygsfältet. Du kan dra objekt till och från verktygsfältet, lägga till tomt utrymme mellan objekt och välja om text ska visas med symbolerna.

 • Ordna objekten i verktygsfältet: Håll ned kommandotangenten och dra objektet till dess nya plats.

 • Lägg till en fil eller ett program: Håll ned kommandotangenten och dra sedan objektet till Finder-verktygsfältet tills du ser ett grönt plustecken.

 • Ta bort ett objekt: Håll ned kommandotangenten och dra ut objektet från verktygsfältet.

Anpassa sidofältet

 • Göm och visa sidofältet: Välj Innehåll > Göm sidofältet eller Innehåll > Visa sidofältet. (Om Visa sidofältet är nedtonat väljer du Innehåll > Visa verktygsfältet.)

 • Ändra storlek på sidofältet: Dra den högra sidan av avdelaren till höger eller vänster.

 • Ändra vad som finns i sidofältet: Välj Finder > Inställningar, klickar på Sidofält och markera eller avmarkera objekten.

 • Ordna objekten i sidofältet: Dra objektet till en ny plats. Det går inte att ändra ordningen på objekt under Delat.

 • Visa eller göm alla objekt i ett avsnitt i sidofältet: Placera muspekaren över avsnittets övre del tills Göm eller Visa visas. Klicka sedan på Göm- eller Visa-knappen. Du kan t.ex. tillfälligt gömma dina favoriter genom att placera muspekaren ovanpå rubriken Favoriter i sidofältet och klicka på knappen Göm.

 • Lägg till en mapp eller skiva i sidofältet: Dra objektet till avsnittet Favoriter.

  Om avsnittet Favoriter inte visas väljer du Finder > Inställningar > Sidofält och markerar minst ett objekt i avsnittet.

 • Lägg till ett program i sidofältet: Håll ned kommandotangenten och dra appsymbolen till avsnittet Favoriter.

 • Ta bort ett objekt: Dra ut objektet från sidofältet tills du ser borttagningssymbolen .

  Länken i sidofältet försvinner, men originalobjektet finns kvar på datorn. Det går inte att flytta objekt från Delat.

Ändra andra inställningar i Finder genom att välja Finder > Inställningar. Mer information finns i Finder-inställningar.

Ställ in hur rullningen ska ske i fönster i Finder (och i andra program) genom att välja Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Allmänt.

Published Date: 2017-maj-01
Helpful?