macOS Sierra: Když hledání na Macu nevrátí očekávané výsledky

Když hledání na Macu nevrátí očekávané výsledky

Existuje několik řešení, která můžete vyzkoušet, pokud hledání neposkytne očekávané položky.

Kontrola textu zadaného v poli hledání

  • Ujistěte se, že jste slovo nebo frázi napsali správně.

  • Chcete-li vyhledat přesné slovní spojení, uzavřete je do uvozovek. Chcete-li například vyhledat položky, které obsahují přesný výraz „výlet do Paříže“, zadejte jej. Pokud nepoužijete uvozovky, budou výsledky hledání zahrnovat i položky, které obsahují tato slova v jakémkoli pořadí.

Kontrola prohledávaného umístění

  • Pokud jste hledání zahájili ve Spotlightu, budou se ve výsledcích vyskytovat e‑maily, události Kalendáře, návrhy Spotlightu, informace z dalších aplikací i jiné položky. Pokud jste hledání zahájili v okně Finderu, budou se ve výsledcích vyskytovat pouze soubory a složky uložené na vašem interním disku.

Kontrola předvoleb pro Spotlight

  • Z výsledků hledání ve Spotlightu mohou být vyloučené některé položky. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Spotlight a potom na Výsledky hledání.

  • Z hledání mohou být vyloučené určité složky nebo disky. Použijte příkaz Apple > Předvolby systému, klikněte na Spotlight a potom na Soukromí.

  • Mohou být vypnuty Polohové služby pro návrhy Spotlightu. Více informací viz O návrzích Spotlightu.

Další informace o předvolbách Spotlightu najdete v tématu Předvolby pro Spotlight.

Kontrola archivů a záloh

  • Pokud chcete nalézt soubor v archivu, například v bitové kopii disku nebo souboru formátu .zip, otevřete archiv dvojím kliknutím a poté proveďte vyhledávání znovu.

  • Pokud k zálohování Macu používáte Time Machine, k vyhledávání a obnovení položek v zálohách používejte Spotlight a Time Machine.

Datum zveřejnění: 19.1.2017
Užitečné?