macOS Sierra: การปรับความสว่างของจอแสดงผลของคุณ

การปรับความสว่างของจอแสดงผลของคุณ

หากภาพบนจอแสดงผลของคุณสว่างหรือมืดเกินไป คุณสามารถปรับความสว่างของจอแสดงผล

การใช้แป้นฟังก์ชั่นความสว่าง

หากหน้าจอดูสว่างหรือมืดเกินไป คุณสามารถปรับความสว่างของจอแสดงผลของคุณได้

 • ใช้ปุ่มความสว่าง:กดปุ่มเพิ่มความสว่าง หรือปุ่มลดความสว่าง (หรือใช้Control Strip)

ปรับความสว่างอัตโนมัติ

 • หาก Mac ของคุณมีเซ็นเซอร์แสงรอบข้าง ให้เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ คลิก จอแสดงผล จากนั้นคลิก จอแสดงผล

  จากนั้นเลือก “ปรับสว่างอัตโนมัติ”

  หากคุณไม่เห็นกล่องกาเครื่องหมาย “ปรับสว่างอัตโนมัติ” คุณสามารถปรับความสว่างด้วยตัวเองได้

ปรับความสว่างแบบกำหนดเอง

 • เลือก เมนู Apple > การตั้งค่าระบบ แล้วคลิก จอแสดงผล จากนั้นคลิก การแสดงผล

  ลากแถบเลื่อนความสว่างเพื่อปรับความสว่างของจอแสดงผลของคุณ

  คุณยังอาจเห็นแถบเลื่อนความต่างระดับสีที่คุณสามารถใช้เพื่อปรับความต่างระดับสีของจอแสดงผลได้ด้วย โดยจะขึ้นอยู่กับประเภทของจอแสดงผลที่เชื่อมต่อกับ Mac ของคุณ

คุณไม่สามารถปรับความสว่างของจอแสดงผล Apple รุ่นเก่าบางรุ่นใน OS X v10.10 ขึ้นไป แถบเลื่อนปรับความสว่างอาจไม่ปรากฏในบานหน้าต่างจอแสดงผลของการตั้งค่าจอแสดงผลอีกต่อไป

สำหรับข้อมูลเฉพาะเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสว่างของจอแสดงผลของคุณ ให้ตรวจสอบเอกสารประกอบที่มาพร้อมกับจอแสดงผลของคุณ

วันที่เผยแพร่: 1 พ.ค. 2560
เป็นประโยชน์ไหม
มี 68% คนเห็นว่าเป็นประโยชน์