macOS Sierra: Složky dodávané s Macem

Složky dodávané s Macem

macOS řadí položky v Macu do složek. Ve Finderu se zobrazují všechny složky. Mnoho složek, které používáte pravidelně, se nachází na bočním panelu Finderu.

Důležité: Domovská složka a určité další složky nelze přejmenovat. Názvy složek, které existovaly v dodaném Macu při jeho zakoupení, pokud možno neměňte ani tyto složky nepřesunujte. Řada z těchto složek slouží k speciálním účelům a jsou potřebné pro správné fungování vašeho Macu.

Aplikace

Tato složka obsahuje aplikace, např. Mail, Kalendář, Safari a řadu dalších. Aplikace v této složce se také objevují v Launchpadu. Pokud se pokusíte přetáhnout aplikaci ze složky Aplikace, aplikace se nepřesune. Místo toho se vytvoří zástupce. Odinstalování aplikací viz Instalace, aktualizace a odinstalování aplikací.

Knihovna

Tato složka obsahuje písma, internetové moduly plug-in a další položky používané aplikacemi, které jsou k dispozici všem uživatelům Macu. Tuto složku nepoužívejte k ukládání souborů a složek, které vytvoříte. Místo toho použijte domovskou složku nebo složku na iCloud Drivu (Plocha nebo Dokumenty).

Systém

Tato složka obsahuje operační systém macOS. Název ani umístění složky Systém a v ní obsažené položky nesmíte měnit.

Uživatelé

Tato složka obsahuje domovské složky všech osob, které jsou v Macu nastavené jako uživatelé. Když jste přihlášeni, ikona domovské složky vypadá jako dům a ostatní domovské složky mají ikony normální složky. Pokud se odhlásíte a přihlásí se někdo jiný, domovská složka této osoby bude vypadat jako dům. Složka Uživatelé také obsahuje složku Sdílené. Položky ve složce Sdílené jsou k dispozici každému, kdo má v počítači účet.

Domov

Vaše domovská složka má název podle vašeho uživatelského jména a obsahuje složky pro vaše soubory plochy, stažená data, obrázky, dokumenty, filmy, hudbu a jakékoli veřejné soubory. V domovské složce můžete vytvářet další složky.

Dodatečně k tomu můžete za účelem organizace souborů vytvářet složky ve složce iCloud Drive a Dokumenty nebo na ploše (na svém Macu nebo ve složkách Plocha a Dokumenty na iCloudu). Je možné, že v některých umístěních se vám složku vytvořit nepodaří. Například nemůžete vytvořit složky v oddílu Všechny mé soubory na bočním panelu Finderu.

Datum zveřejnění: 19.1.2017
Užitečné?