macOS Sierra: Pokračovanie tam, kde ste skončili s Handoffom

Pokračovanie tam, kde ste skončili s Handoffom

Handoff vám umožňuje začať niečo robiť na jednom zariadení (Mac, iOS alebo Apple Watch) a následne v tom plynule pokračovať na inom zariadení. Môžete napríklad vyhľadať nejakú webovú stránku vo svojom iPhone a potom v aplikácii Safari v Macu pokračovať tam, kde ste prestali. Handoff môžete používať s mnohými aplikáciami Apple, ako sú Kalendár, Kontakty, Pages alebo Safari. Funkciu Handoff môžu podporovať aj niektoré aplikácie od iných výrobcov.

Ikona aplikácie Handoff na ľavej strane Docku

Ak chcete používať Handoff, vaše zariadenia musia spĺňať systémové požiadavky pre kontinuitu. Musia mať tiež zapnuté Wi-Fi, Bluetooth a Handoff v Systémových nastaveniach (na Macu) a v Nastaveniach (na iOS zariadeniach). Musíte byť prihlásení do iCloudu pomocou rovnakého Apple ID na všetkých svojich zariadeniach.

Tip: Keď je zapnutý Handoff, môžete tiež používať univerzálnu schránku na kopírovanie a vkladanie textu, obrázkov, fotiek a videí medzi viacerými zariadeniami.

Zapnutie a vypnutie funkcie Handoff

Poznámka: Ak na zariadení nevidíte možnosť Handoff, toto zariadenie Handoff nepodporuje.

  • V Macu: Vyberte Apple menu > Systémové nastavenia, kliknite na Všeobecné a zaškrtnite možnosť Povoliť Handoff medzi týmto Macom a vašimi iCloud zariadeniami (v časti Posledné položky). Ak chcete možnosť vypnúť, zrušte jej zaškrtnutie.

  • V iPade, iPhone alebo iPode touch: Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Handoff a klepnutím zapnite Handoff. Ak chcete možnosť vypnúť, klepnite na ňu.

  • Na Apple Watch: Otvorte aplikáciu Watch na iPhone, prejdite na Moje hodinky > Všeobecné a klepnutím zapnite Povoliť Handoff. Ak chcete možnosť vypnúť, klepnite na ňu.

Odovzdávanie obsahu medzi zariadeniami

  • Z Macu na iOS zariadenie: Ikona Handoff aplikácie, ktorú používate vo svojom Macu, sa na zariadeniach iPad, iPhone a iPod Touch zobrazuje v ľavom dolnom rohu zamknutej obrazovky . Ak chcete pokračovať v práci v aplikácii, stačí ju posunúť nahor.

    Taktiež môžete dvojitým kliknutím na tlačidlo Domov na zariadení prejsť do obrazovky multitasking, kde posunutím vpravo zobrazíte ikonu Handoff.

  • Z iOS zariadenia alebo Apple Watch na Mac: Ikona Handoff aplikácie, ktorú používate v zariadení iPad, iPhone, iPod Touch alebo Apple Watch, sa v Macu zobrazuje na ľavom okraji Docku (alebo hornom okraji, v závislosti od polohy Docku). Ak chcete pokračovať v práci v aplikácii, stačí na túto ikonu kliknúť.

    Taktiež môžete stlačením kombinácie klávesov Command-Tab rýchlo prepnúť na aplikáciu s ikonou Handoff.

Dátum zverejnenia: 1.5.2017
Boli tieto informácie užitočné?