macOS Sierra: Ako sa to volá v počítači Mac?

Ako sa to volá v počítači Mac?

Ak neviete, ako sa niektoré položky nazývajú v počítači Mac, nasledujúci zoznam pojmov pre systém Windows a počítač Mac vám pomôže nájsť, čo hľadáte.

Poznámka: Na prenosnom Macu musíte pred stlačením klávesovej skratky stlačiť a podržať kláves Fn – stlačte napríklad klávesy Fn, Control a F2.

Pojem v systéme Windows

Pojem v počítači Mac

Použitie

Kláves Alt

Kláves Option

Ak chcete zadať špeciálne znaky, stlačte a podržte kláves Option spolu s klávesmi s písmenami. Ak chcete napríklad zadať znak é, stlačte klávesy Option a E a potom znova stlačte kláves E.

Kláves Alt

Control a F2

Ak chcete pomocou klávesnice otvoriť menu v lište v hornej časti obrazovky, stlačte klávesy Control a F2 a potom pomocou klávesov so šípkami vyberte menu. Ak chcete otvoriť vybrané menu, stlačte kláves Return a opätovným použitím šípky a klávesu Return vyberte možnosti v menu.

Alt a Tab

Command-Tab

Ak chcete prepínať medzi otvorenými aplikáciami, stlačte kombináciu klávesov Command-Tab. Keď je vybraná požadovaná aplikácia, uvoľnite klávesy.

Alt a Tab

Exposé

Ak chcete zobraziť všetky otvorené okná aktuálnej aplikácie, podržte stlačenú jej ikonu v Docku. Keď sa zobrazia miniatúry okien, uvoľnite tlačidlo myši alebo trackpadu. Ak chcete zobraziť okná ďalšej aplikácie, stlačte kláves Tab.

Tlačidlo Zatvoriť

Tlačidlo Zatvoriť

Ak chcete zatvoriť okno, kliknite na červené tlačidlo v ľavom hornom rohu okna.

Kláves Control

Kláves Command

Ak chcete vykonávať akcie alebo používať klávesové skratky, použite kláves Command spolu s inými klávesmi. Stlačením klávesov Command a S napríklad zvyčajne uložíte dokument alebo súbor.

Ovládací panel

Systémové nastavenia

Ak chcete vybrať nastavenia, ako napríklad pozadie obrazovky, vyberte položky menu Apple > Systémové nastavenia.

Správca zariadení

Systémové informácie

Informácie o systéme poskytujú podrobné informácie o hardvéri a softvéri počítača Mac. Vyberte položky menu Apple > O tomto počítači Mac.

Tlačidlo vysunutia diskovej jednotky

Kláves Media Eject

Ak chcete otvoriť a zatvoriť optickú mechaniku, stlačte kláves Media Eject ⏏ na klávesnici. Ak chcete vysunúť disky v iných typoch mechaník (alebo ak sa na klávesnici nenachádza kláves Media Eject), vyberte disk vo Finderi a potom vyberte Súbor > Vysunúť.

Skončiť

Ukončiť

Ak chcete ukončiť aplikáciu, vyberte položku Ukončiť v menu aplikácie. (Menu aplikácie je označené názvom aplikácie, ako napríklad Safari alebo Mail.)

Priestorové prepínanie okien

Mission Control

Ak chcete zobraziť všetky otvorené okná, stlačte kláves Mission Control (alebo použite Control Strip) alebo kombináciu klávesov Control-šípka nahor.

Ak chcete dočasne odsunúť všetky okná a zobraziť plochu, stlačte kláves Command spolu s klávesom Mission Control.

Miniaplikácie

Widgety pre Dashboard

Zobrazenie Dnes v centre hlásení

Dashboard obsahuje widgety, ktoré umožňujú písať poznámky, sledovať akcie a zobraziť počasie.

Ak chcete otvoriť Dashboard, kliknite na ikonu Launchpadu v Docku (alebo klepnite na tlačidlo Launchpad na Control Stripe).

V zobrazení Dnes v centre hlásení môžete tiež získať rýchle informácie. Ak chcete otvoriť centrum hlásení, kliknite na jeho ikonu v lište.

Microsoft Photo Editor

Fotky

Pomocou aplikácie Fotky môžete importovať fotky zo zariadenia iOS alebo fotoaparátu, upraviť ich, zdieľať ich a vykonávať ďalšie úlohy.

Myš

Myš (s jedným tlačidlom)

Ak máte myš s jedným tlačidlom a chcete otvoriť menu skratiek, pri kliknutí podržte stlačený kláves Control.

Myš

Magic Mouse, Mighty Mouse alebo myš Apple

Ak máte myš Magic Mouse alebo inú myš s viacerými tlačidlami a chcete prispôsobiť jej tlačidlá, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na Myš.

Tento počítač

Vo Finderi vyberte položky Prejsť > Počítač.

Zobrazia sa disky pripojené k Macu, disky CD a DVD vložené v optickej diskovej mechanike, sieťové oddiely, ku ktorým ste pripojení, a všetky partície disku.

Priečinok Moje dokumenty, priečinok Dokumenty

Priečinok Dokumenty

Ak chcete uložiť dokument, použite priečinok Dokumenty. Ak chcete zobraziť priečinok Dokumenty, otvorte okno Findera a kliknite na Dokumenty v postrannom paneli.

Moje obrázky, priečinok Obrázky

Priečinok Obrázky

Priečinok Obrázky sa nachádza v domovskom priečinku. V aplikácii Finder vyberte položky Prejsť > Domov.

Naposledy použité dokumenty

Posledné položky (v Apple Menu)

Pri otváraní aplikácií a súborov sa ich názvy uchovávajú v zozname Posledné položky v menu Apple. Pomocou zoznamu Posledné položky môžete rýchlo znova otvoriť aplikácie a dokumenty.

Mnohé aplikácie obsahujú v menu Súbor príkaz Otvoriť posledné, ktorý zobrazí zoznam dokumentov, na ktorých ste naposledy pracovali.

Sieťové pripojenia

Nastavenia Sieť

Ak chcete konfigurovať sieťové nastavenia, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na Sieť.

Ak potrebujete pomoc pri nastavení siete alebo riešení problémov so sieťou, kliknite v nastaveniach Sieť na „Asistent“.

Klávesnica na obrazovke

Prehliadač klávesnice

Ak chcete otvoriť prehliadač klávesnice, kliknite v lište na menu Vstup (označené ikonou Zobraziť emoji a symboly alebo znakom metódy vstupu) a vyberte Zobraziť prehliadač klávesnice.

Ak sa toto menu nezobrazuje, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Klávesnica, znovu kliknite na Klávesnica a potom vyberte Zobraziť prehliadače klávesnice a emoji v lište.

Ovládací panel Výkon

Monitor aktivity

Ak chcete zobraziť výkon počítača Mac a spustené procesy, otvorte Monitor aktivity (nachádza sa v priečinku Utility v priečinku Aplikácie).

Tlačiarne a skenery

Nastavenia Tlačiarne a skenery

Ak chcete vybrať a nastaviť tlačiarne, vyberte menu Apple > Systémové nastavenia a potom kliknite na Tlačiarne a skenery.

Print Screen

Shift-Command-3     

Shift-Command-4

Ak chcete nasnímať obrázok celej obrazovky, stlačte kombináciu klávesov Shift-Command-3. Ak chcete nasnímať obrázok časti obrazovky, stlačte kombináciu klávesov Shift-Command-4 a potiahnutím kurzora vyberte požadovanú oblasť.

Ponuka Programy

Launchpad

Ak chcete rýchlo získať prístup ku všetkým aplikáciám a utilitám, kliknite na ikonu Launchpadu v Docku (alebo klepnite na tlačidlo Launchpad na Control Stripe).

Vlastnosti

Informácie

Ak chcete zobraziť informácie o súbore, priečinku, disku, serveri alebo inej položke, vyberte ju vo Finderi a potom vyberte Súbor > Informácie. V okne Informácie môžete nastaviť vlastníctvo a prístupové práva pre položku. K súborom môžete vybrať aplikáciu, ktorá má súbor otvárať.

Kôš

Kôš (v Docku)

Ak chcete vymazať súbory a priečinky, potiahnite ich na ikonu Kôš. Ak chcete súbory natrvalo vymazať, vyberte Súbor > Vysypať kôš.

Hľadať

Spotlight

Ak chcete vyhľadať súbory, dokumenty, aplikácie, emaily a iné položky, kliknite na ikonu Spotlightu na lište a zadajte slovo alebo frázu.

Veľa aplikácií, napríklad Finder, Mail a Kontakty, poskytuje na paneli s nástrojmi pole na vyhľadávanie, v ktorom môžete rýchlo vyhľadávať položky v rámci aplikácie.

Odkazy

Alias

Ak chcete vytvoriť alias, vyberte súbor alebo aplikáciu a potom vyberte Súbor > Vytvoriť alias.

Nástroj na vystrihovanie

Grab

Pomocou aplikácie Grab (v priečinku Utility priečinka Aplikácie) môžete vytvárať obrázky okien, obrazovky alebo časti obrazovky.

Úsporný režim

Spať (v Apple Menu)

Stav spánku je režim s nízkou spotrebou. Ak chcete počítač uspať, vyberte menu Apple > Spať.

Ponuka Štart a panel úloh

Dock

Pomocou Docku môžete otvárať obľúbené aplikácie, súbory, priečinky a webové stránky. Na základe pôvodných nastavení sa Dock zobrazuje v dolnej časti obrazovky. Ak chcete do Docku pridať dokument alebo priečinok, potiahnite jeho ikonu do Docku a uvoľnite ju napravo od čiary oddeľovača Docku.

Ponuka Štart

Spotlight

Ak chcete vyhľadať súbory, emaily a iné položky, kliknite na ikonu Spotlightu na lište.

Ikony stavov

Menu stavov

Menu stavov sa zobrazujú ako ikony v pravej časti lišty. Pomocou menu stavov sa môžete pripojiť k bezdrôtovej sieti, skontrolovať stav batérie prenosného počítača Mac atď.

Správca úloh

Monitor aktivity

Ak chcete zobraziť výkon počítača Mac a spustené procesy, otvorte aplikáciu Monitor aktivity (nachádza sa v priečinku Utility v priečinku Aplikácie).

Windows Prieskumník

Finder

Pomocou Findera môžete organizovať súbory, priečinky a aplikácie. Ak chcete otvoriť okno Findera, kliknite na plochu a vyberte Súbor > Nové okno Findera.

Windows Media Player

QuickTime Player

iTunes

Pomocou aplikácie QuickTime Player môžete prehrávať filmy a hudbu.

Pomocou aplikácie iTunes môžete počúvať hudobné disky CD, kupovať hudbu z obchodu iTunes Store a vytvoriť si osobnú knižnicu digitálnej hudby.

Windows MovieMaker

iMovie

Pomocou aplikácie iMovie môžete sťahovať videá z digitálnej videokamery a vytvárať vlastné filmy.

Cortana

Siri

Siri môžete požiadať o vykonanie rôznych činností, napríklad otvorenie súborov alebo aplikácií a vyhľadávanie položiek v Macu alebo na internete. Výsledky od Siri si môžete jednoducho nechať poruke na ploche alebo v centre hlásení.

Ak chcete použiť Siri, kliknite na ikonu Siri v lište (alebo použite Touch Bar).

Dátum zverejnenia: 1.5.2017
Boli tieto informácie užitočné?