macOS Sierra: Ändra språket som datorn använder

Ändra språket som datorn använder

Även om datorn är inställd på att använda språket i det land där den köptes så kan du välja att använda ett annat språk. Om du till exempel köpte din Mac i USA, men främst arbetar på svenska, kan du ställa in att datorn ska använda svenska.

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka sedan på Språk och region.

 2. Gör något av följande:

  • Lägg till ett språk: Klicka på lägg till-knappen , markera ett eller flera språk i listan och klicka på Lägg till.

   Listan är uppdelad med en avdelare. Språk över linjen är systemspråk som stöds fullt ut av macOS och som används i menyer och meddelanden, på webbplatser med mera. Språk under linjen stöds inte helt av macOS, men kanske av program som du använder, och visas då i deras menyer och meddelanden samt på vissa webbplatser.

   Om du inte kan använda den inmatningskälla som är vald i inmatningsmenyn till att skriva ett valt språk visas det en lista med tillgängliga inmatningskällor. Om du inte lägger till en inmatningskälla nu kan du lägga till den senare i panelen Inmatningskällor i inställningspanelen Tangentbord.

  • Ändra huvudspråk: Dra ett annat önskat språk så att det ligger överst i listan över önskade språk.

   Om macOS eller ett program har stöd för huvudspråket visas menyer och meddelanden på det språket. Om så inte är fallet används det andra språket i listan, osv. Språket kanske även används av webbplatser som har stöd för det.

Du kan ställa in andra alternativ för språk och område i inställningspanelen Språk och region.

Published Date: 2017-maj-01
Helpful?
36% of people found this helpful.