macOS Sierra: Zmienianie języka używanego przez Maca

Zmienianie języka używanego przez Maca

Twój Mac skonfigurowany jest do wyświetlania języka używanego w kraju, w którym został kupiony, ale możesz wybrać inny język. Na przykład, jeśli Mac został kupiony w Polsce, ale podczas pracy używasz głównie języka angielskiego, możesz przełączyć swojego Maca na język angielski.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Język i region.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Dodawanie języka: Kliknij w przycisk dodawania , zaznacz na liście jeden lub więcej języków, a następnie kliknij w Dodaj.

   Lista podzielona jest linią. Języki znajdujące się nad linią to języki w pełni obsługiwane przez macOS: mogą one być używane w menu, komunikatach, na stronach internetowych itd. Języki znajdujące się pod linią nie są w pełni obsługiwane przez macOS, ale mogą być obsługiwane przez różne programy i używane w ich menu oraz wyświetlanych przez nie komunikatach, a także na niektórych stronach internetowych.

   Jeśli źródło wprowadzania wybrane w menu wprowadzania nie może być używane do pisania w wybranym języku, wyświetlona zostanie lista dostępnych źródeł wprowadzania. Jeśli nie dodasz źródła wprowadzania teraz, możesz dodać je później, używając panelu źródeł wprowadzania, dostępnego w preferencjach klawiatury.

  • Zmienianie języka podstawowego: Przeciągnij inny preferowany język na samą górę listy preferowanych języków.

   Jeśli język podstawowy obsługiwany jest przez macOS lub przez dany program, menu i komunikaty wyświetlane są w tym języku. Jeśli nie, używany jest drugi język z listy — i tak dalej. Wybrany język może być także używany przez obsługujące go witryny internetowe.

W preferencjach języka i regionu możesz ustawić inne opcje dotyczące języka i regionu.

Published Date: 2017-05-01
Helpful?
60% of people found this helpful.