macOS Sierra: Endre systemspråket på Macen

Endre systemspråket på Macen

Selv om Macen er konfigurert til å bruke språket i landet der maskinen ble kjøpt, kan du velge å bruke et annet språk. Hvis du for eksempel kjøpte Macen i USA, men du hovedsakelig arbeider på fransk, kan du angi at Macen skal bruke fransk.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Språk og region.

 2. Gjør ett av følgende:

  • Legg til et språk: Klikk på Legg til-knappen , velg ett eller flere språk i listen, og klikk deretter på Legg til.

   Listen deles av en skillelinje. Språk over linjen er systemspråk som støttes av macOS, og som vises i menyer, i meldinger, på nettsider og så videre. Språk under linjen støttes ikke av macOS, men de støttes kanskje av programmer som du bruker, og vises i menyer og meldinger og på enkelte nettsider.

   Hvis du ikke kan bruke inndatametoden som er valgt i tastaturmenyen til å skrive på et valgt språk, vises en liste med tilgjengelige kilder. Hvis du ikke legger til en inndatametode nå, kan du legge den til senere i Inndatametoder-panelet i Tastatur-valgpanelet.

  • Endre hovedspråket: Flytt et annet foretrukket språk til toppen av Foretrukne språk-listen.

   Hvis macOS eller et program støtter hovedspråket, vises menyer og meldinger på det språket. Hvis det ikke støttehovedspråket, brukes det andre språket i listen og så videre. Språket kan også brukes på nettsteder som har støtte for språket.

Du kan angi andre valg for språk og region i Språk og region-valgpanelet.

Published Date: 30.apr.2017
Helpful?