macOS Sierra: Skupianie się na programach w trybie pełnoekranowym lub widoku Split View

Skupianie się na programach w trybie pełnoekranowym lub widoku Split View

W wielu programach możesz wykorzystać każdy centymetr ekranu, pracując w trybie pełnoekranowym (program wyświetlany jest na całej powierzchni ekranu) lub otwierając drugi program i używając dwóch programów obok siebie w widoku Split View. Możesz skoncentrować się na zawartości okien bez rozpraszania uwagi przez biurko.

Dwa programy obok siebie w widoku Split View

Pasek menuDock są łatwo dostępne w razie potrzeby, a do biurka, innych programów wyświetlanych w widoku pełnoekranowym lub w widoku Split View oraz do wszystkich utworzonych przestrzeni można dostać się jednym przesunięciem.

Używanie programu na pełnym ekranie

Niektóre programy nie obsługują pełnego ekranu.

 1. Kliknij w zielony przycisk w lewym górnym rogu okna programu lub naciśnij Control-Command-F.

  Przycisk przechodzenia do trybu pełnoekranowego
 2. Wykonaj dowolną z poniższych czynności na pełnym ekranie:

  • Pokazywanie i ukrywanie paska menu: Przesuń wskaźnik do lub od górnej krawędzi ekranu, aby uzyskać dostęp do menu programu.

  • Pokazywanie i ukrywanie Docka: Przesuń wskaźnik do lub od dolnej lub bocznej krawędzi ekranu (zależnie od położenia Docka).

  • Przechodzenie między programami na pełnym ekranie: Przesuń w lewo lub w prawo na gładziku lub myszy Magic Mouse. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Gesty gładzika i myszy.

 3. Aby przestać używać programu na pełnym ekranie, przesuń wskaźnik w lewy górny róg ekranu, a następnie kliknij w zielony przycisk. Możesz także nacisnąć Control-Command-F.

  Przycisk opuszczania trybu pełnoekranowego

Wskazówka: Chcesz mieć większe okno, ale bez przechodzenia na pełny ekran? Zmaksymalizuj okno, naciskając i przytrzymując klawisz Option oraz klikając w zielony przycisk maksymalizacji . Okno rozszerzy się, ale pasek menu i Dock pozostaną widoczne. Aby przywrócić poprzedni rozmiar okna, ponownie kliknij z klawiszem Option w ten sam przycisk.

Innym sposobem maksymalizacji okna jest dwukrotne kliknięcie w pasek tytułu programu. Jeśli zamiast tego program zostanie zminimalizowany do Docka, możesz zmienić ustawienia dotyczące paska tytułu w preferencjach Docka.

Używanie dwóch programów w widoku Split View

Niektóre programy nie obsługują widoku Split View.

 1. Kliknij i przytrzymaj zielony przycisk, znajdujący się w lewym górnym rogu okna programu, przeciągnij okno na żądaną stronę ekranu, a następnie zwolnij przycisk.

  Przycisk przechodzenia do trybu pełnoekranowego
 2. Na drugiej części ekranu kliknij w drugi program, z którym chcesz pracować.

 3. Wykonaj dowolną z następujących czynności w widoku Split View:

  • Zmienianie rozmiaru okien: Przeciągnij w lewo lub w prawo pasek oddzielający, znajdujący się na środku.

  • Zmienianie stron: Użyj paska narzędzi okna, aby przeciągnąć okno na drugą stronę. Jeśli nie widzisz paska narzędzi, kliknij w okno, a następnie przesuń wskaźnik na górę ekranu.

  • Pokazywanie i ukrywanie paska menu: Przesuń wskaźnik do lub od górnej krawędzi ekranu, aby uzyskać dostęp do menu programu.

  • Pokazywanie i ukrywanie Docka: Przesuń wskaźnik do lub od dolnej lub bocznej krawędzi ekranu (zależnie od położenia Docka).

 4. Aby przestać używać programu w widoku Split View, kliknij w jego okno, pokaż pasek menu, a następnie kliknij w zielony przycisk w lewym górnym rogu okna lub naciśnij Control-Command-F.

  Drugi program wyświetlony zostanie na pełnym ekranie i będzie dostępny na pasku Spaces. Aby przestać używać programu na pełnym ekranie, przesuń wskaźnik nad miniaturkę tego programu na pasku Spaces, a następnie kliknij w przycisk wyjścia , wyświetlony w lewym górnym rogu miniaturki.

Wskazówka: Jeśli pracujesz z jednym programem na pełnym ekranie, możesz szybko wybrać inny program, aby przejść do widoku Split View. Naciśnij Control-Strzałka w górę (lub przesuń w górę czterema palcami), aby przejść do Mission Control. Następnie przeciągnij dowolne okno z Mission Control do miniaturki programu pełnoekranowego na pasku Spaces. Możesz także przeciągnąć miniaturkę programu nad miniaturkę innego programu na pasku Spaces.

Data publikacji: 2017-04-30
Był pomocny?