iMovie pre Mac: Export súboru QuickTime

Export súboru QuickTime

Svoj film môžete exportovať ako súbor a používať ho s inými aplikáciami.

Vytvorenie súboru QuickTime

 1. Vyberte v prehliadači film, upútavku alebo klip.

 2. Kliknite na tlačidlo Zdieľať na paneli s nástrojmi a potom kliknite na Súbor.

  Tlačidlo Zdieľať na paneli s nástrojmi
 3. V dialógovom okne, ktoré sa objaví, urobte jednu z nasledovných činností:

  • Nastavenie názvu zdieľaného filmu: Kliknite na názov v hornej časti a napíšte nový názov.

  • Nastavenie a popisu zdieľaného filmu: Kliknite na pole Popis a zadajte nový text.

  • Nastavenie značiek pre zdieľaný film: Kliknite na pole Značky a zadajte názvy značiek oddelené čiarkami.

  • Nastavenie výstupného formátu zdieľaného filmu: Kliknite na vyskakovacie menu Formát a vyberte požadovanú možnosť.

   Môžete si vybrať, či chcete exportovať video a audio alebo len audio.

  • Nastavenie rozlíšenia zdieľaného filmu: Kliknite na vyskakovacie menu Rozlíšenie a vyberte požadovanú možnosť.

   Poznámka: Môžete dokonca exportovať 4K klip alebo film v natívnom rozlíšení.

  • Nastavenie výstupnej kvality zdieľaného filmu: Kliknite na vyskakovacie menu Kvalita a vyberte požadovanú možnosť.

   Ak chcete manuálne nastaviť výstupnú kvalitu zdieľaného filmu, kliknite na vyskakovacie menu Kvalita, vyberte možnosť Vlastné a potiahnutím posuvníka nastavte cieľový dátový tok.

   Počas pohybu posuvníka sa bude aktualizovať odhadovaná veľkosť súboru zobrazená pod miniatúrou náhľadu.

  • Výber nastavení kompresie: Kliknite na vyskakovacie menu Kompresor a vyberte požadovanú možnosť.

  Dialógové okno zdieľania súboru
 4. Kliknite na Ďalej.

 5. Zobrazí sa dialógové okno a do poľa Uložiť ako zadajte názov alebo ponechajte predvolený názov, čo je názov filmu, klipu alebo upútavky.

 6. Presuňte sa na miesto, kam chcete súbor uložiť, a kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Na pravej strane panela s nástrojmi sa zobrazí indikátor priebehu. Kliknutím na indikátor priebehu sa zobrazia detaily. Po dokončení operácie indikátor zmizne.

  Indikátor priebehu na paneli s nástrojmi

  Po dokončení procesu zdieľania sa film otvorí v prehrávači QuickTime Player. Zobrazí sa tiež hlásenie „Zdieľanie úspešné“.

Published Date: 15. 10. 2019
Helpful?