iMovie dla systemu Mac: Eksportowanie pliku QuickTime

Eksportowanie pliku QuickTime

Możesz wyeksportować swój film jako plik do użycia w innych aplikacjach.

Tworzenie pliku QuickTime

 1. Zaznacz film, zwiastun lub klipprzeglądarce.

 2. Kliknij w przycisk Udostępnij na pasku narzędzi, a następnie kliknij w Plik.

  Przycisk Udostępnij na pasku narzędzi
 3. Wykonaj dowolne z poniższych czynności w wyświetlonym oknie dialogowym:

  • Ustawianie tytułu udostępnianego filmu: Kliknij w nazwę u góry okna i wpisz nową.

  • Ustawianie opisu udostępnianego filmu: Kliknij w pole Opis i wpisz nowy tekst.

  • Ustawianie tagów udostępnianego filmu: Kliknij w pole Tagi i wpisz nazwy tagów oddzielone przecinkami.

  • Ustawianie formatu wyjściowego udostępnianego filmu: Kliknij w menu podręczne Format i dokonaj wyboru.

   Możesz wybrać eksportowanie wideo i dźwięku lub tylko samego dźwięku.

  • Ustawianie rozdzielczości udostępnianego filmu: Kliknij w menu podręczne Rozdzielczość i dokonaj wyboru.

   Uwaga: Klipy lub filmy 4K możesz eksportować w ich rozdzielczości natywnej.

  • Ustawianie jakości wyjściowej udostępnianego filmu: Kliknij w menu podręczne Jakość i dokonaj wyboru.

   Aby ręcznie ustawić jakość wyjściową udostępnianego filmu, kliknij w menu podręczne Jakość, wybierz Własna, a następnie przeciągnij suwak, aby ustawić docelową szybkość transmisji bitów.

   Podczas przeciągania suwaka uaktualniana jest szacowana wielkość pliku, wyświetlana pod miniaturką podglądu.

  • Wybieranie kompresji: Kliknij w menu podręczne Kompresja i dokonaj wyboru.

  Okno dialogowe udostępniania pliku
 4. Kliknij w Dalej.

 5. Otwarte zostanie okno dialogowe. Wpisz nazwę w polu Zachowaj jako lub zostaw nazwę domyślną, którą jest nazwa filmu, zwiastuna lub klipu.

 6. Przejdź do miejsca, w którym chcesz zachować plik, a następnie kliknij w Zachowaj.

  Po prawej stronie paska narzędzi pojawi się wskaźnik postępu. Kliknij we wskaźnik postępu, aby zobaczyć szczegóły. Wskaźnik ten znika w momencie zakończenia operacji.

  Wskaźnik postępu na pasku narzędzi

  Gdy proces zachowywania zostanie zakończony, film zostanie otwarty w QuickTime Playerze. Wyświetlane jest także powiadomienie o powodzeniu udostępniania.

Published Date: 15 paź 2019
Helpful?