iMovie voor Mac: Een QuickTime-bestand exporteren

Een QuickTime-bestand exporteren

Je kunt je film exporteren naar een bestand dat met andere apps kan worden gebruikt.

Een QuickTime-bestand aanmaken

 1. Selecteer een film, trailer of fragment in de kiezer.

 2. Klik op de knop 'Deel' in de knoppenbalk en klik vervolgens op 'Bestand'.

  Knop 'Deel' in de knoppenbalk
 3. Voer een of meer van de volgende stappen uit in het dialoogvenster dat wordt weergegeven:

  • De titel van de gedeelde film instellen: Klik op de naam bovenaan en typ een nieuwe naam.

  • De beschrijving van de gedeelde film instellen: Klik in het veld 'Beschrijving' en typ een nieuwe tekst.

  • Tags voor de gedeelde film instellen: Klik in het veld 'Tags' en typ de gewenste tagnamen, gescheiden door komma's.

  • De uitvoerstructuur van de gedeelde film instellen: Klik op het venstermenu 'Structuur' en kies de gewenste optie.

   Je kunt opgeven dat je video én audio of alleen audio wilt exporteren.

  • De resolutie van de gedeelde film instellen: Klik op het venstermenu 'Resolutie' en kies de gewenste optie.

   Opmerking: Je kunt 4K-fragmenten of -films met hun native resolutie exporteren.

  • De uitvoerkwaliteit van de gedeelde film instellen: Klik op het venstermenu 'Kwaliteit' en kies de gewenste optie.

   Als je de uitvoerkwaliteit van de gedeelde film handmatig wilt instellen, klik je op het venstermenu 'Kwaliteit', kies je 'Aangepast' en sleep je de schuifknop om de doelbitsnelheid in te stellen.

   Terwijl je met de schuifknop sleept, wordt de geschatte bestandsgrootte bijgewerkt en weergegeven onder de miniatuur van de voorvertoning.

  • Kies een compressie-instelling: Klik op het venstermenu 'Compressie' en kies de gewenste optie.

  Dialoogvenster voor delen via een bestand
 4. Klik op 'Volgende'.

 5. Typ een naam in het veld 'Bewaar als' in het dialoogvenster dat verschijnt. Je kunt ook de standaardnaam (de naam van de film, de trailer of het fragment) laten staan.

 6. Navigeer naar de locatie waarop je het bestand wilt bewaren en klik op 'Bewaar'.

  Rechts van de knoppenbalk verschijnt een voortgangsindicator. Klik op de voortgangsindicator om meer informatie weer te geven. De indicator verdwijnt wanneer de bewerking is voltooid.

  Voortgangsindicator in de knoppenbalk

  Wanneer het delen is voltooid, wordt de film geopend in QuickTime Player. Er verschijnt ook een melding die aangeeft dat het delen is gelukt.

Published Date: 11 okt. 2019
Helpful?