iMovie pro Mac: Přidávání přechodů do filmu

Přidávání přechodů do filmu

Přidáním přechodů mezi klipy můžete vytvořit plynulé přechody nebo prolnuté záběry. Přechod klipu můžete uskutečnit pomocí roztmívačky a stmívačky, prolnutí s jiným klipem, zvětšení v jiném klipu atd. V iMovie můžete nastavit automatické přidávání přechodů nebo můžete přechody přidávat ručně.

Přidání přechodů mezi klipy automaticky

 1. Otevřete projekt na časové ose, klikněte na Nastavení v pravém horním rohu časové osy a potom zaškrtněte políčko Automatický obsah.

  Pokud jste pro film použili některý motiv, iMovie vloží mezi klipy standardní křížové prolínačky a občas i přechody založené na tomto motivu. Přechody se nevloží mezi všechny klipy.

  iMovie rovněž do prvního a posledního klipu přidá úvodní a závěrečné titulky ve stylu zvoleného motivu.

 2. Chcete-li ve filmu použít pouze standardní přechody nesouvisející s motivy, klikněte na tlačítko Motiv, vyberte Žádné téma, klikněte na Změnit a zrušte zaškrtnutí políčka Automatický obsah.

  Poznámka: Pokud jste již pro film motiv vybrali a poté vyberete volbu Žádný motiv, budou všechny prvky motivu z projektu odstraněny. Další informace o motivech naleznete v části Nastavování a změna motivů filmů.

Přidání přechodu mezi klipy ručně

Chcete-li přechody přidávat ručně, musíte nejdříve vypnout jejich automatické přidávání. Další informace naleznete v části Vypínání automatických přechodů.

 1. Otevřete film na časové ose a vyberte „Přechody“ nad prohlížečem souborů.

  Náhled přechodu zobrazíte pomalým tažením.

  Prohlížeč s dostupnými přechody
 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přidání přechodu mezi dva klipy: Přetáhněte přechod mezi dva klipy na časové ose.

  • Přidání přechodu na oba konce jednoho klipu: Vyberte klip na časové ose a pak dvakrát klikněte na přechod v prohlížeči souborů.

  Mezi klipy se zobrazí ikona přechodu .

Přidání křížové prolínačky mezi klipy

Chcete-li přidat křížovou prolínačku, při níž první záběr postupně ztmavne, zatímco současně nabíhá druhý záběr, musíte nejprve vypnout automatické přidávání přechodů. Další informace naleznete v části Vypínání automatických přechodů.

 1. Na časové ose klikněte na okraj klipu, který chcete spojit se sousedním pomocí křížové prolínačky.

 2. Použijte příkaz Upravit > Přidat křížovou prolínačku (nebo stiskněte Cmd-T).

  Křížová prolínačka se zobrazí mezi dvěma klipy na časové ose.

  Poznámka: Pokud na časové ose vyberete jeden klip a použijete příkaz Upravit > Přidat křížovou prolínačku, křížová prolínačka se přidá na oba konce klipu.

Nastavení výchozí délky přechodů ve filmu

iMovie standardně nastavuje všechny přechody ve filmu na stejnou délku. Standardní přechody jsou dlouhé půl sekundy a motivové přechody (dostupné pouze v případě, že jste pro film zvolili některý motiv) jsou dlouhé 2 sekundy. Výchozí délku lze změnit v předvolbách iMovie. Toto nastavení platí pro všechny přechody, které přidáte ručně do kteréhokoli ze svých filmových projektů.

 1. Použijte příkaz iMovie > Předvolby.

 2. Dvakrát klikněte na číslo v poli Přechody a zadejte délku v sekundách.

  Poznámka: Pokud je výchozí délka přechodů delší, než umožňují dostupná média v sousedících klipech ve vašem filmu, bude místo toho použita největší možná délka.

Published Date: 20.8.2019
Helpful?