iMovie for Mac: Marker ett eller flere klipp

Marker ett eller flere klipp

Markering av klipp er det første trinnet i å bygge filmen.

For informasjon om markering av en del av et klipp, leser du Marker en del av et klipp.

Marker et klipp

 • Klikk på klippet i navigeringen eller tidslinjen.

  Det vil vises en gul kantlinje med klippehåndtak rundt klippet. Når du flytter markøren over klippet, vises varigheten i øvre venstre hjørne av filmremsen.

  Navigeringen som viser markert klipp med gul kantlinje og klippvarighet oppe til venstre

  En gul kantlinje vises rundt klippet i tidslinjen, og spillehodet flyttes dit du klikket.

  Markert klipp i tidslinjen med gul kantlinje og spillehodet plassert over klippet

Marker flere klipp

 • Marker en gruppe med klipp: Hold nede Kommando-tasten mens du klikker på hvert klipp du vil markere, eller dra en markeringsrute rundt klippene.

 • Marker alle videoklippene i filmen: Marker et klipp, og velg Rediger > Marker i film > Videoklipp.

Opphev markeringen av klipp

 • Opphev markeringen for et klipp: Marker et annet klipp, eller klikk på den grå bakgrunnen i navigeringen eller tidslinjen.

 • Opphev markeringen av alle klipp: Velg Rediger > Fjern markering for alle.

Marker bestemte typer innhold i en film

I tillegg til å markere alle klippene i en film, kan du markere alle overgangene, bildene, animerte reisekartene eller bakgrunnene.

 • Velg Rediger > Marker i film, og velg en innholdstype fra undermenyen.

Publiseringsdato: 08.nov.2017
Nyttig?