iMovie dla systemu Mac: Importowanie multimediów z Maca

Importowanie multimediów z Maca

Możesz importować multimedia (wideo, zdjęcia i audio) z Maca lub podłączonego urządzenia pamięci masowej.

Importowanie multimediów przez przeciąganie ich z Findera

 • Zaznacz plik (kliknij z naciśniętym klawiszem Command, aby zaznaczyć więcej plików) lub zaznacz katalog z plikami, a następnie przeciągnij zaznaczone pliki z Findera do wydarzenia na liście bibliotek w iMovie.

  Klip (lub klipy) pojawią się w wydarzeniu.

Importowanie multimediów przy użyciu okna importowania

 1. Jeśli multimedia, które chcesz zaimportować, znajdują się na zewnętrznym urządzeniu pamięci masowej, podłącz to urządzenie do Maca i włącz je.

 2. Aby otworzyć okno importowania, kliknij w przycisk Importuj na pasku narzędzi.

  Przycisk Importuj na pasku narzędzi

  Jeśli nie widzisz przycisku Importuj, kliknij w przycisk Multimedia na pasku narzędzi, a następnie kliknij w przycisk Importuj.

  Przycisk Multimedia na pasku narzędzi

  Jeśli pojawi się okno aplikacji Pobieranie obrazów, Zdjęcia lub innej aplikacji do przetwarzania zdjęć, zamknij je.

 3. W sekcji Urządzenia na pasku bocznym okna importowania zaznacz urządzenie, z którego mają zostać zaimportowane multimedia.

  Zawartość urządzenia pojawi się jako lista na dole okna importowania. Możesz zaznaczać pojedyncze klipy na liście, a ich podgląd wyświetlany jest w górnej części okna importowania.

  Okno importowania z multimediami dostępnymi do zaimportowania

  Możesz wykonać dowolne z następujących czynności:

  • Sortowanie klipów w widoku listy wg czasu trwania, daty utworzenia, wielkości itp.: Kliknij w nagłówek odpowiedniej kolumny u góry widoku listy.

  • Dodawanie katalogu często używanych multimediów do listy ulubionych: Przeciągnij katalog z listy po prawej stronie do listy pod etykietą Ulubione na pasku bocznym.

  • Usuwanie katalogu z listy ulubionych: Kliknij w katalog, trzymając naciśnięty klawisz Control, a następnie w menu podręcznym wybierz Usuń z paska bocznego.

 4. Aby zobaczyć podgląd wideo, przesuń wskaźnik nad podgląd u góry okna importowania i kliknij w przycisk odtwarzania .

  Możesz również kliknąć w przycisk Wstecz lub Dalej, aby przejść do poprzedniego lub następnego klipu, a także kliknąć i przytrzymać przycisk Wstecz lub Dalej, aby przewinąć wstecz lub do przodu.

  Narzędzia odtwarzania w oknie importowania
 5. Aby wybrać miejsce przechowywania importowanych multimediów, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Wybieranie istniejącego wydarzenia: Kliknij w menu podręczne Importuj do (na górze okna importowania) i wybierz wydarzenie.

   Menu podręczne Importuj do
  • Tworzenie nowego wydarzenia: Kliknij w menu podręczne Importuj do, wybierz Nowe wydarzenie, wpisz nazwę nowego wydarzenia, a następnie kliknij w OK.

  Aby dowiedzieć się więcej o wydarzeniach, zobacz Porządkowanie multimediów i wydarzeń.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Importowanie wszystkich klipów: Kliknij w Importuj wszystkie.

  • Importowanie zaznaczonych klipów: Zaznacz klipy, które chcesz zaimportować, klikając w nie z naciśniętym klawiszem Command, a następnie kliknij w Importuj zaznaczone (przycisk importowania zmienia swoją nazwę).

  Okno importowania zostanie zamknięte, a klipy zostaną wyświetlone w wydarzeniu. W zależności od długości każdego klipu oraz liczby importowanych klipów, podczas importowania w prawym górnym rogu okna może być wyświetlany wskaźnik postępu.

  Wskaźnik postępu na pasku narzędzi

  W trakcie importowania możesz kontynuować pracę w iMovie.

Porada: Jeśli masz archiwa nagrań z kamery, utworzone we wcześniejszych wersjach iMovie, możesz je zaimportować przy użyciu tej metody.

Data publikacji: 2019-10-15
Był pomocny?