iMovie pro Mac: Import médií z Macu

Import médií z Macu

Různá média – video, fotografie nebo zvukové záznamy – můžete importovat ze svého Macu nebo z připojeného úložného zařízení.

Import médií přetažením z Finderu

 • Vyberte soubor nebo složku se soubory, případně podržte Cmd a kliknutím vyberte více souborů. Pak výběr přetáhněte z Finderu do událostiseznamu knihoven v iMovie.

  Vybraný klip nebo klipy se zobrazí v dané události.

Import médií pomocí okna Import

 1. Jestliže jsou média, která chcete importovat, uložena na externím úložném zařízení, připojte toto zařízení ke svému Macu a zapněte je.

 2. Kliknutím na tlačítko Importovat na panelu nástrojů otevřete okno Import.

  Tlačítko Importovat na panelu nástrojů

  Pokud tlačítko Importovat nevidíte, klikněte na tlačítko Média na nástrojovém panelu a potom na tlačítko Importovat.

  Tlačítko Média na nástrojovém panelu

  Zobrazí-li se okno Přenos obrázků, Fotky nebo iPhoto, zavřete je.

 3. V části Zařízení na bočním panelu okna Import vyberte zařízení, odkud chcete média importovat.

  Obsah zařízení se zobrazí v seznamu ve spodní části okna Import. Klipy můžete vybrat jednotlivě v seznamovém zobrazení. V horní části okna Import se zobrazí ukázka vybraného klipu.

  Okno importu zobrazující média, která jsou k dispozici pro import

  Můžete provést kteroukoli z následujících akcí:

  • Pokud chcete klipy v seznamovém zobrazení seřadit podle údajů, jako je délka, datum vytvoření, velikost apod.: Klikněte na záhlaví sloupců v horní části seznamového zobrazení.

  • Pokud chcete přidat složku často používaných médií do části Oblíbené: Přetáhněte složku ze seznamu vpravo na položku Oblíbené na bočním panelu.

  • Pokud chcete odebrat některou složku z části Oblíbené: Podržte Ctrl, klikněte na složku a z místní nabídky vyberte příkaz Odstranit z bočního panelu.

 4. Obsah videa si můžete prohlédnout tak, že přesunete ukazatel na náhled v horní části okna Import a kliknete na tlačítko Přehrát .

  K předchozímu nebo následujícímu klipu můžete přejít kliknutím na tlačítko Předchozí, resp. Následující. Pokud tlačítko Předchozí/Následující stisknete a podržíte, dosáhnete rychlého posuvu vpřed nebo zpět.

  Ovládání přehrávání v okně Import
 5. Chcete-li určit umístění, do kterého mají být uložena naimportovaná média, proveďte některou z následujících akcí:

  • Výběr existující události: Na horním okraji okna Import klikněte na místní nabídku „Importovat do“ a vyberte událost.

   Nabídka Importovat do
  • Vytvoření nové události: Klikněte na místní nabídku Importovat do, vyberte možnost Nová událost, zadejte název nové události a klikněte na OK.

  Další informace o událostech najdete v tématu Uspořádání médií a událostí.

 6. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Import všech klipů: Klikněte na tlačítko Importovat vše.

  • Import vybraných klipů: Podržte Cmd, klikněte na jednotlivé klipy, které chcete importovat, a poté na Importovat vybrané (tlačítko Importovat se změněným názvem).

  Okno Import se zavře a klipy se objeví v události. V závislosti na délce jednotlivých klipů a na počtu importovaných klipů se může během importu klipů v pravém rohu okna objevit indikátor průběhu.

  Indikátor průběhu na panelu nástrojů

  Během importu můžete pokračovat v práci s iMovie.

Tip: Tímto způsobem můžete importovat archivní videa, která jste vytvořili pomocí dřívějších verzí aplikace iMovie.

Datum zveřejnění: 7.11.2017
Užitečné?