iMovie dla systemu Mac: Importowanie z iPada, iPhone‘a lub iPoda touch

Importowanie z iPada, iPhone'a lub iPoda touch

Możesz importować klipy wideo i zdjęcia zrobione przy użyciu iPada, iPhone'a i iPoda touch.

Wskazówka: Zdjęcia i klipy wideo, których chcesz używać w iMovie, warto zaimportować do programu Zdjęcia. Aby dowiedzieć się więcej, zajrzyj do Pomocy Zdjęć.

Importowanie z iPada, iPhone'a lub iPoda touch

 1. Podłącz urządzenie do Maca, używając kabla USB dołączonego do urządzenia, a następnie włącz urządzenie.

 2. Aby otworzyć okno importowania, kliknij w przycisk Importuj na pasku narzędzi.

  Przycisk Importuj na pasku narzędzi

  Jeśli nie widzisz przycisku Importuj, kliknij w przycisk Multimedia na pasku narzędzi, a następnie kliknij w przycisk Importuj.

  Przycisk Multimedia na pasku narzędzi

  Jeśli pojawi się okno programu Pobieranie obrazów, Zdjęcia lub iPhoto, zamknij je.

 3. W oknie importowania wybierz urządzenie w sekcji Kamery na pasku bocznym.

  W oknie importowania wyświetlane są miniaturki klipów wideo i zdjęć znajdujących się na urządzeniu.

 4. Aby zobaczyć podgląd wideo, przesuń wskaźnik w lewo lub w prawo nad miniaturką wideo. Możesz także przesunąć wskaźnik nad podgląd u góry okna importowania i kliknąć w przycisk odtwarzania .

  Możesz również kliknąć w przycisk Wstecz lub Dalej, aby przejść do poprzedniego lub następnego klipu, a także kliknąć i przytrzymać przycisk Wstecz lub Dalej, aby przewinąć wstecz lub do przodu.

  Narzędzia odtwarzania w oknie importowania
 5. Aby wybrać miejsce przechowywania importowanych multimediów, wykonaj jedną z poniższych czynności:

  • Wybieranie istniejącego wydarzenia: Kliknij w menu podręczne Importuj do (na górze okna importowania) i wybierz wydarzenie.

   Menu podręczne Importuj do
  • Tworzenie nowego wydarzenia: Kliknij w menu podręczne Importuj do, wybierz Nowe wydarzenie, wpisz nazwę nowego wydarzenia, a następnie kliknij w OK.

  Aby dowiedzieć się więcej o wydarzeniach, zobacz Porządkowanie multimediów i wydarzeń.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Importowanie wszystkich klipów: Kliknij w Importuj wszystkie.

  • Importowanie zaznaczonych klipów: Zaznacz klipy, które chcesz zaimportować, klikając w nie z naciśniętym klawiszem Command, a następnie kliknij w Importuj zaznaczone (przycisk importowania zmienia swoją nazwę).

  Okno importowania zostanie zamknięte, a klipy zostaną wyświetlone w wydarzeniu. W zależności od długości każdego klipu oraz liczby importowanych klipów, podczas importowania w prawym górnym rogu okna może być wyświetlany wskaźnik postępu.

  Wskaźnik postępu na pasku narzędzi

  W trakcie importowania możesz kontynuować pracę w iMovie.

 7. Gdy multimedia zostaną zaimportowane, odłącz urządzenie.

Data publikacji: 2017-11-08
Był pomocny?