iMovie for Mac: Importer fra iPad, iPhone eller iPod touch

Importer fra iPad, iPhone eller iPod touch

Du kan importere videoklipp og bilder du har tatt med iPad, iPhone eller iPod touch.

Importer fra iPad, iPhone eller iPod touch

 1. Koble enheten til Macen med USB-kabelen som fulgte med enheten, og slå på enheten.

 2. Klikk på Importer-knappen i verktøylinjen for å åpne importvinduet.

  Importer-knappen i verktøylinjen

  Hvis du ikke ser Importer-knappen, klikker du på Medier-knappen i verktøylinjen, og klikker deretter på Importer-knappen.

  Medier-knappen i verktøylinjen

  Hvis Bildeoverføring-, Bilder- eller et annet bildeprogram vises, lukker du vinduet.

 3. I Importer-vinduet markerer du enheten i kameraområdet i sidepanelet.

  Importvinduet viser miniatyrbilder av videoklippene og bildene på enheten.

 4. Hvis du vil forhåndsvise videoen, flytter du markøren til venstre og høyre over et videominiatyrbilde, eller flytter markøren over forhåndsvisningen øverst i importvinduet og klikker på Start-knappen .

  Du kan også klikke på Forrige- eller Neste-knappen for å gå til forrige eller neste klipp, eller klikke og holde på Forrige- eller Neste-knappen for å spole tilbake eller hurtigspole framover.

  Avspillingskontrollene i importvinduet
 5. Hvis du vil angi hvor de importerte mediefilene skal arkiveres, gjør du ett av følgende:

  • Velg en eksisterende hendelse: Klikk på «Importer til»-lokalmenyen øverst i importvinduet, og velg hendelsen.

   «Importer til»-lokalmeny
  • Opprett en ny hendelse: Klikk på «Importer til»-lokalmenyen, velg Ny hendelse, skriv inn et navn for den nye hendelsen, og klikk på OK.

  Hvis du vil lære mer om hendelser, kan du lese Organiser medier og hendelser.

 6. Gjør ett av følgende:

  • Importer alle klipp: Klikk på Importer alle.

  • Importer markerte klipp: Kommando-klikk på hvert klipp du vil importere, og klikk deretter på Importer markerte (Importer-knappen endrer navn).

  Importvinduet lukkes, og klippene vises i hendelsen. Avhengig av lengden på hvert klipp og antallet klipp du importerer, kan det vises en framdriftsindikator øverst til høyre i vinduet mens klippene importeres.

  Framdriftsindikator i verktøylinjen

  Du kan fortsette å arbeide i iMovie mens importen fullføres.

 7. Når mediene er importert, kan du koble fra enheten.

Publiseringsdato: 15. okt. 2019
Nyttig?