iMovie pro Mac: Import z iPadu, iPhonu a iPodu touch

Import z iPadu, iPhonu a iPodu touch

Importovat můžete videoklipy a fotografie, které jste pořídili na iPadu, iPhonu nebo iPodu touch.

Tip: Pro import fotografií a videoklipů, které chcete použít v iMovie, je vhodné používat Fotky. Další informace najdete v nápovědě pro Fotky.

Import z iPadu, iPhonu a iPodu touch

 1. Připojte zařízení ke svému Macu pomocí USB kabelu, který byl se zařízením dodán, a zapněte je.

 2. Kliknutím na tlačítko Importovat na panelu nástrojů otevřete okno Import.

  Tlačítko Importovat na panelu nástrojů

  Pokud tlačítko Importovat nevidíte, klikněte na tlačítko Média na nástrojovém panelu a potom na tlačítko Importovat.

  Tlačítko Média na nástrojovém panelu

  Zobrazí-li se okno Přenos obrázků, Fotky nebo iPhoto, zavřete je.

 3. V okně Import vyberte dané zařízení v části Kamery na bočním panelu.

  V okně Import se zobrazí miniatury všech videoklipů a fotografií na vašem zařízení.

 4. Obsah videa si můžete zběžně prohlédnout přesouváním ukazatele doleva či doprava přes miniaturu videa. Další možností je přesunout ukazatel na náhled v horní části okna Import a kliknout na tlačítko Přehrát .

  K předchozímu nebo následujícímu klipu můžete přejít kliknutím na tlačítko Předchozí, resp. Následující. Pokud tlačítko Předchozí/Následující stisknete a podržíte, dosáhnete rychlého posuvu vpřed nebo zpět.

  Ovládání přehrávání v okně Import
 5. Chcete-li určit umístění, do kterého mají být uložena naimportovaná média, proveďte některou z následujících akcí:

  • Výběr existující události: Na horním okraji okna Import klikněte na místní nabídku „Importovat do“ a vyberte událost.

   Nabídka Importovat do
  • Vytvoření nové události: Klikněte na místní nabídku Importovat do, vyberte možnost Nová událost, zadejte název nové události a klikněte na OK.

  Další informace o událostech najdete v tématu Uspořádání médií a událostí.

 6. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Import všech klipů: Klikněte na tlačítko Importovat vše.

  • Import vybraných klipů: Podržte Cmd, klikněte na jednotlivé klipy, které chcete importovat, a poté na Importovat vybrané (tlačítko Importovat se změněným názvem).

  Okno Import se zavře a klipy se objeví v události. V závislosti na délce jednotlivých klipů a na počtu importovaných klipů se může během importu klipů v pravém rohu okna objevit indikátor průběhu.

  Indikátor průběhu na panelu nástrojů

  Během importu můžete pokračovat v práci s iMovie.

 7. Jakmile budou média importována, zařízení odpojte.

Datum zveřejnění: 7.11.2017
Užitečné?