iMovie pro Mac: přehrávací hlava

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
přehrávací hlava

přehrávací hlava

Bílá svislá čára označující aktuální pozici v prohlížeči souborů nebo na časové ose. Přehrávací hlavu lze posunout přetažením nebo kliknutím na jiné místo v prohlížeči souborů nebo na časové ose. Přehrávací hlava slouží k procházení filmu nebo klipu, k pohybu v něm a k přehrávání od různých bodů.

Přehrávací hlava není to samé co rychlý kurzor, což je bílá svislá čára, která se objeví, když pohybujete ukazatelem přes klipy v prohlížeči souborů nebo na časové ose.

Přehrávací hlava a rychlý kurzor na časové ose

Přehrávací hlava zůstává na místě, pokud ji přetažením nebo kliknutím nepřemístíte jinam.

Funkci procházení můžete využít k prohlížení obsahu dalších klipů, zatímco pozice přehrávací hlavy v prohlížeči nebo na časové ose zůstane nezměněna. Při rychlém procházení je přehrávací hlava zobrazená ztlumeně. Je-li součástí jednoho klipu přehrávací hlava i rychlý kurzor, rychlý kurzor bude výchozí pozicí pro přehrávání nebo úpravy.

Published Date: 20. 8. 2019
Helpful?