iMovie pro Mac: Práce s více knihovnami

Práce s více knihovnami

Knihovna obsahuje vaše klipy uspořádané do událostí a také projekty, které jste vytvořili. Většinou si vystačíte s jedinou knihovnou iMovie, můžete ovšem vytvořit i další knihovny, které vám pak umožní následující úkony:

 • Zálohování aktuálního projektu

 • Vytvoření archivu událostí a projektů na samostatném (externím) úložném zařízení

 • Uvolnění úložného prostoru na Macu přesunutím událostí iMovie na jiné úložné zařízení

 • Úprava projektu na jiném Macu

V případě potřeby si můžete vytvořit další soubory knihovny v různých umístěních v Macu nebo na různých úložných zařízeních.

Vytvoření nové knihovny

 1. Použijte příkaz Soubor > Otevřít knihovnu > Nový.

 2. V zobrazeném dialogu Uložit zadejte název nové knihovny a přejděte do místa, kde ji chcete uložit.

  Výchozí umístění je složka Filmy ve vaší domovské složce.

 3. Klikněte na tlačítko Uložit.

  Nová knihovna je vytvořena ve zvoleném umístění a vytvoří se nová prázdná událost s dnešním datem.

Kopírování a přesouvání klipů mezi knihovnami a úložnými zařízeními

 1. Připojte k Macu úložné zařízení, které obsahuje cílovou knihovnu, nebo zkopírujte cílovou knihovnu do Macu.

 2. Vyberte Soubor > Otevřít knihovnu a poté vyberte volbu z podnabídky.

  Můžete vybrat některou z nedávno otevřených knihoven, vyhledat existující knihovnu na Macu nebo vytvořit novou knihovnu.

  Vybraná knihovna se otevře v seznamu Knihovny. Bude vybrána první událost a její obsah se zobrazí v prohlížeči souborů.

 3. V seznamu Knihovny vyberte událost obsahující klipy, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

 4. V prohlížeči souborů vyberte klipy, které chcete přesunout nebo zkopírovat.

  Tip: Chcete-li vybrat více klipů ze stejné knihovny, podržte Cmd a klikněte na klipy, které chcete vybrat, nebo přes klipy přetáhněte obdélník výběru.

 5. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přesunutí klipů mezi událostmi nebo knihovnami: Přetáhněte jeden či více klipů do jiné události nebo knihovny.

  • Kopírování klipů mezi událostmi nebo knihovnami: Přetáhněte jeden či více klipů do jiné události nebo knihovny se stisknutou klávesou Alt. Nejprve začněte přetahovat a poté podržte klávesu Alt.

Kopírování a přesouvání událostí mezi knihovnami a úložnými zařízeními

 1. Připojte k Macu úložné zařízení, které obsahuje cílovou knihovnu, nebo zkopírujte cílovou knihovnu do Macu.

 2. Vyberte Soubor > Otevřít knihovnu a poté vyberte volbu z podnabídky.

  Můžete vybrat některou z nedávno otevřených knihoven, vyhledat existující knihovnu na Macu nebo vytvořit novou knihovnu.

  Vybraná knihovna se otevře v seznamu Knihovny. Bude vybrána první událost a její obsah se zobrazí v prohlížeči souborů.

 3. V seznamu Knihovny vyberte událost, kterou chcete přesunout nebo zkopírovat.

 4. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Přesunutí událostí mezi knihovnami: Přetáhněte událost do jiné knihovny.

  • Zkopírování událostí mezi knihovnami: Přetáhněte událost do jiné knihovny se stisknutou klávesou Alt. Nejprve začněte přetahovat a teprve během tažení podržte klávesu Alt.

Kopírování a přesouvání projektů mezi knihovnami

 1. Připojte k Macu úložné zařízení, které obsahuje cílovou knihovnu, nebo zkopírujte cílovou knihovnu do Macu.

 2. Vyberte Soubor > Otevřít knihovnu a poté vyberte volbu z podnabídky.

  Můžete vybrat některou z nedávno otevřených knihoven, vyhledat existující knihovnu na Macu nebo vytvořit novou knihovnu.

  Vybraná knihovna se otevře v seznamu Knihovny. Bude vybrána první událost a její obsah se zobrazí v prohlížeči souborů.

 3. Klikněte na tlačítko Projekty na nástrojovém panelu.

  Tlačítko Projekty na nástrojovém panelu
 4. Vyberte projekt, který chcete přesunout nebo zkopírovat.

 5. Klikněte na tlačítko vpravo od názvu projektu a pak proveďte některou z následujících akcí:

  • Zkopírování projektu do jiné knihovny: Klikněte na „Zkopírovat do knihovny“ a pak vyberte knihovnu z podnabídky.

  • Přesunutí projektu do jiné knihovny: Klikněte na „Přesunout do knihovny“ a pak vyberte knihovnu z podnabídky.

Datum zveřejnění: 20.8.2019
Užitečné?