OS X El Capitan: Juster oppløsningen til skjermen

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Juster oppløsningen til skjermen

Skjermoppløsningen avgjør størrelsen på tekst og objekter på skjermen. Standardinnstillingen for oppløsningen på skjermen viser skarpest mulig tekst og mest mulig detaljerte bilder. Selv om det er best å bruke standardoppløsningen, kan du angi oppløsningen manuelt slik at tekst og objekter vises større på skjermen, eller justere den for å gjøre slik at tekst og objekter blir mindre, og du får mer plass på skjermen.

Avhengig av hvordan du justere oppløsningen, kan det hende at enkelte programmer ikke passer helt på skjermen. Bruk av skalert oppløsning kan påvirke ytelsen.

Angi oppløsningen for primærskjermen

  1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, klikk på Skjermer og deretter på Skjerm.

  2. Klikk på Skalert, og velg et av de skalerte oppløsningsalternativene.

Angi oppløsningen for en tilkoblet skjerm

Hvis du har flere enn én skjerm, finnes det ytterligere oppløsningsalternativer.

  1. Når skjermen er tilkoblet, velger du Apple-menyen > Systemvalg, klikker på Skjermer, og deretter på Skjerm.

  2. Trykk på Tilvalg-tasten når du klikker på Skalert, hvis du vil se flere oppløsninger for den andre skjermen. Velg deretter et skalert oppløsningsalternativ for den andre skjermen.

Published Date: 19.sep.2017
Helpful?