OS X El Capitan: Konfigurer brukere på Mac-maskinen

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.
Konfigurer brukere på Mac-maskinen

Hvis Mac-maskinen har flere brukere, bør du konfigurere en konto for hver person slik at hun eller han kan tilpasse innstillinger og alternativer uten at det påvirker andre brukere.

Legg til en bruker

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Brukere og grupper.

 2. Klikk på hengelåssymbolet for å låse opp, og oppgi administratornavn og -passord.

 3. Klikk på Legg til-knappen under listen over brukere.

 4. Klikk på Ny konto-lokalmenyen, og velg en brukertype.

  • Administrator: En administrator kan legge til og administrere andre brukere, installere programmer og endre innstillinger. Den nye brukeren du opprettet da du konfigurerte Mac-maskinen første gang, er en administrator. Mac-maskinen kan ha flere administratorer. Du kan opprette nye brukere, og du kan konvertere standardbrukere til administratorer. Ikke konfigurerer automatisk pålogging for en administrator. Hvis du gjør dette, kan noen starte Mac-maskinen på nytt igjen og få tilgang med administratorrettigheter. Hvis du vil holde Mac-maskinen sikker, bør du ikke dele administratornavn og -passord.

  • Standard: Standardbrukere konfigureres av en administrator. En standardbruker kan installere programmer og endre innstillinger for sin egen bruk. Standardbrukere kan ikke legge til andre brukere eller endre innstillinger for andre brukere.

  • Administrert med Foreldrekontroll: Brukere som er administrert med foreldrekontroll, kan kun få tilgang til programmene og innholdet som er angitt av den som administrerer brukeren. Administratoren kan begrense brukerens kontakter og tilgang til nettsteder samt angi tidsbegrensninger for databruk.

  • Kun deling: Kun deling-brukere kan få ekstern tilgang til delte filer, men kan ikke logge på eller endre innstillinger på maskinen. Hvis du vil gi den brukeren tilgang til dine delte filer eller skjermen, er det mulig du må endre innstillinger i panelene Fildeling, Skjermdeling eller Ekstern administrering i Deling-valgpanelet.

  • Gruppe: En gruppe gjør at flere brukere kan ha samme tilgangsrettigheter. Du kan for eksempel gi en gruppe bestemte tilgangsrettigheter til en mappe eller en fil, og alle medlemmene i gruppen har tilgang. Du kan også gi en gruppe bestemte tilgangsrettigheter for hver av de delte mappene. Du kontrollerer en gruppes tilgang til delte mapper ved å angi tilgangsrettigheter i Fildeling under Deling-valgpanelet.

 5. Skriv inn et fullt navn for den nye brukeren. Et kontonavn genereres automatisk. Hvis du vil bruke et annet kontonavn, skriver du det inn nå – det kan ikke endres senere.

 6. Skriv inn et passord for brukeren, skriv det inn på nytt for å bekrefte. Det anbefales å bruke et passordhint for å hjelpe brukeren med å huske passordet.

 7. Klikk på Opprett bruker.

 8. Avhengig av hvilken brukertype du oppretter, kan du også gjøre følgende:

  • For en administrator velger du «Tillat at brukeren administrerer maskinen».

  • For et barn eller andre administrerte brukere, velger du «Aktiver foreldrekontroll». Klikk på Åpne Foreldrekontroll, og angi begrensninger for brukeren.

  • For en kun deling-bruker angir du hvilke mapper brukeren kan vise, og om brukeren kan dele skjermen din. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du lese Del filer med andre Mac-brukere eller Del skjermen.

Opprett en gruppe

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Brukere og grupper.

 2. Klikk på hengelåssymbolet for å låse opp, og oppgi administratornavn og -passord.

 3. Klikk på Legg til-knappen under listen over brukere.

 4. Klikk på Ny konto-lokalmenyen, og velg deretter Gruppe.

 5. Gi gruppen et navn, og klikk på Opprett gruppe.

 6. Marker hver bruker og gruppe du vil legge til den nye gruppen.

Konverter en standardbruker eller administrert bruker til en administratorbruker

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Brukere og grupper.

 2. Klikk på hengelåssymbolet for å låse opp, og oppgi administratornavn og -passord.

 3. Marker en standardbruker eller administrert bruker i brukerlisten, og velg «Tillat at brukeren administrerer maskinen».

La sporadiske brukere logge på som gjester

Du kan opprette en gjestebruker for å la andre bruke Mac-maskinen uten å konfigurere en full brukerkonto. Du kan bruke foreldrekontroll til å begrense gjesters aktiviteter samt angi hvilke mapper de kan vise.

Gjester:

 • Trenger ikke passord for å logge på

 • Kan ikke endre bruker- eller maskininnstillinger

 • Kan ikke logge seg på eksternt når ekstern pålogging er slått på i Deling-valgpanelet

Filer som er opprettet av en gjest, lagres i en midlertidig mappe, men denne mappen og innholdet i den slettes når gjesten logger av. Gjestekontoen fungerer med Finn Mac-funksjonen i iCloud for å hjelpe deg med å finne Mac-maskinen hvis du mister den. Du kan finne Mac-maskinen hvis noen finner den, logger seg på som gjest og deretter bruker Safari til å gå på Internett.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Brukere og grupper.

 2. Klikk på hengelåssymbolet for å låse opp, og oppgi administratornavn og -passord.

 3. Velg Gjestebruker i listen med brukere.

 4. Marker «Tillat at gjester logger seg på denne maskinen».

 5. Hvis du vil, velger du «Aktiver foreldrekontroll», og klikk deretter på Åpne Foreldrekontroll. Hvis du vil ha mer informasjon om hvilke begrensninger du kan sette, leser du Konfigurer foreldrekontroller.

 6. Hvis du vil la gjester bruke delte mapper fra en annen maskin på nettverket, markerer du avkrysningsruten «Tillat at gjestebrukere kobler seg til delte mapper».

Tilpass påloggingen

Hvis du er en administrator, kan du angi hvordan påloggingsvinduet ser ut for alle de andre brukerne.

 1. Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Brukere og grupper.

 2. Klikk på hengelåssymbolet for å låse opp, og oppgi administratornavn og -passord.

 3. Klikk på Påloggingsvalg i Brukere og grupper-valgpanelet.

 4. Klikk på «Automatisk pålogging»-lokalmenyen, velg en bruker, eller velg Av.

  Hvis du velger en bruker, logges den brukeren automatisk på når Mac-maskinen starter opp. Hvis du velger Av, åpner Mac-maskinen et påloggingsvindu med alle brukerne ved oppstart. Automatisk pålogging gjelder fra neste gang du starter Mac-maskinen. Av sikkerhetsmessige hensyn bør du ikke konfigurere datamaskinen til å automatisk logge på en administrator. Hvis FileVault er slått på, er automatisk pålogging deaktivert.

 5. Velg alternativene du vil bruke. Hvis du har spørsmål, klikker du på Hjelp-knappen for å få detaljert informasjon.

Hvis du vil gi nye brukere tilgang til delte filer eller skjermen, er det mulig du må endre innstillinger i Fildeling-, Skjermdeling- eller Ekstern administrering-panelet i Deling-valgpanelet.

Velg Apple-menyen > Systemvalg, og klikk deretter på Deling.

Publiseringsdato: 18.sep.2017
Nyttig?