OS X El Capitan: Konfigurowanie użytkowników na Macu

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Konfigurowanie użytkowników na Macu

Jeśli z Twojego Maca korzysta wielu użytkowników, warto utworzyć dla każdego z nich osobne konto. Pozwoli to każdemu użytkownikowi na dostosowywanie własnych ustawień bez wpływu na ustawienia pozostałych użytkowników.

Dodawanie użytkownika

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Użytkownicy i grupy.

 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 3. Kliknij w przycisk dodawania poniżej listy użytkowników.

 4. Kliknij w menu podręczne Nowe konto, a następnie wybierz typ użytkownika.

  • Administrator: Administrator może dodawać innych użytkowników, zarządzać nimi, instalować programy i zmieniać ustawienia. Nowy użytkownik utworzony podczas pierwszego konfigurowania Maca jest administratorem. Na Twoim Macu może być wielu administratorów. Możesz tworzyć nowych, a także konwertować standardowych użytkowników na administratorów. Nie ustawiaj automatycznego logowania administratora. Jeśli tak zrobisz, niepowołana osoba może po prostu ponownie uruchomić Maca, aby uzyskać dostęp do konta z uprawnieniami administratora. W celu zachowania bezpieczeństwa swojego Maca, nie ujawniaj nikomu nazwy ani hasła administratora.

  • Standard: Użytkownicy standardowi są konfigurowani przez administratora. Użytkownik standardowy może instalować programy tylko dla siebie i zmieniać swoje własne ustawienia. Użytkownicy standardowi nie mogą dodawać nowych użytkowników ani zmieniać ustawień innych użytkowników.

  • Zarządzane przez nadzór rodzicielski: Użytkownicy zarządzani przy użyciu nadzoru rodzicielskiego mogą mieć dostęp tylko do programów i zawartości wybranej przez administratora zarządzającego danym użytkownikiem. Administrator może ograniczyć użytkownikowi kontakty i dostęp do witryn internetowych, a także ustalić limity czasu używania komputera.

  • Tylko udostępnianie: Użytkownicy tylko do udostępniania mogą mieć zdalny dostęp do plików, ale nie mogą logować się na komputerze ani zmieniać ustawień. Aby przydzielić użytkownikowi dostęp do współdzielonego ekranu lub udostępnianych plików, musisz zmienić ustawienia w panelach Udostępnianie plików, Współdzielenie ekranu lub Zdalne zarządzanie w preferencjach udostępniania.

  • Grupa: Grupa pozwala na nadawanie wielu użytkownikom tych samych uprawnień dostępu. Na przykład, możesz przydzielić grupie określone uprawnienia dostępu do katalogu lub pliku, aby uprawnienia te mieli wszyscy członkowie tej grupy. Możesz także przypisać grupie określone uprawnienia dostępu do każdego z udostępnianych katalogów. Aby określić dostęp grupy do udostępnianych przez siebie katalogów, otwórz preferencje udostępniania i wybierz uprawnienia dostępu w sekcji Udostępnianie plików.

 5. Wprowadź pełną nazwę nowego użytkownika. Nazwa konta generowana jest automatycznie. Aby użyć innej nazwy konta, wpisz ją teraz — nie będzie można jej później zmienić.

 6. Wprowadź hasło dla użytkownika, a następnie wprowadź je ponownie w celu potwierdzenia. Zalecamy użycie podpowiedzi hasła. Pomoże ona użytkownikowi w razie potrzeby przypomnieć sobie hasło.

 7. Kliknij w Utwórz użytkownika.

 8. Zależnie od wybranego typu tworzonego użytkownika, możesz także wykonać dowolne z poniższych czynności:

  • W przypadku administratora, zaznacz Użytkownik może administrować komputerem.

  • W przypadku dziecka lub innego użytkownika zarządzanego, zaznacz Włącz nadzór rodzicielski. Kliknij w Nadzór rodzicielski, aby ustawić ograniczenia dla użytkownika.

  • W przypadku użytkownika tylko do udostępniania, wybierz katalogi, które użytkownik może przeglądać oraz ustaw, czy użytkownik może współdzielić ekran. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Udostępnianie plików innym użytkownikom Maca lub Współdzielenie swojego ekranu.

Tworzenie grupy

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Użytkownicy i grupy.

 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 3. Kliknij w przycisk dodawania poniżej listy użytkowników.

 4. Kliknij w menu podręczne Nowe konto, a następnie wybierz Grupa.

 5. Nadaj nazwę grupie, a następnie kliknij w Utwórz grupę.

 6. Zaznacz każdego użytkownika i grupę, które chcesz dodać do nowej grupy.

Konwertowanie użytkownika standardowego lub zarządzanego na administratora

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Użytkownicy i grupy.

 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 3. Zaznacz na liście użytkownika standardowego lub zarządzanego, a następnie zaznacz pole wyboru Użytkownik może administrować komputerem.

Pozwalanie na okazjonalne logowanie użytkowników jako gości

Możesz utworzyć użytkownika typu Gość, aby pozwolić innym osobom na korzystanie z Maca bez konieczności zakładania dla nich pełnych kont użytkownika. Możesz użyć funkcji nadzoru rodzicielskiego, aby ograniczyć działania gościa oraz wybrać katalogi, które może przeglądać.

Goście:

 • Nie potrzebują hasła do zalogowania

 • Nie mogą zmieniać ustawień użytkownika lub komputera

 • Nie mogą logować się zdalnie, gdy w preferencjach udostępniania włączone jest zdalne logowanie

Pliki tworzone przez gościa są przechowywane w katalogu tymczasowym. Gdy gość się wylogowuje, katalog ten usuwany jest wraz z całą zawartością. Konto gościa działa z oferowaną przez iCloud funkcją Znajdź mój Mac, która może pomóc Ci znaleźć swojego Maca w przypadku jego zgubienia. Możesz zlokalizować swojego Maca, gdy ktoś go znajdzie, zaloguje się jako gość, a następnie użyje Safari, aby skorzystać z Internetu.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Użytkownicy i grupy.

 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 3. Zaznacz Użytkownik Gość na liście użytkowników.

 4. Zaznacz Pozwalaj gościom logować się na komputerze.

 5. Jeśli chcesz, zaznacz Włącz nadzór rodzicielski, a następnie kliknij w Nadzór rodzicielski. Aby poznać szczegóły dotyczące dostępnych ograniczeń, zobacz Konfigurowanie nadzoru rodzicielskiego.

 6. Aby pozwolić gościom na dostęp do Twoich udostępnianych katalogów przy użyciu innych komputerów w sieci lokalnej, zaznacz pole wyboru Pozwalaj gościom łączyć się z katalogami udostępnianymi.

Dostosowywanie sposobu logowania użytkowników

Jeśli jesteś administratorem, możesz wybrać wygląd okna logowania dla wszystkich innych użytkowników.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Użytkownicy i grupy.

 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 3. Otwórz preferencje użytkowników i grup, a następnie kliknij w Opcje logowania.

 4. Kliknij w menu podręczne Automatyczne logowanie, a następnie wybierz użytkownika lub pozycję Wyłączone.

  Jeśli wybierzesz użytkownika, będzie on automatycznie logowany za każdym razem, gdy uruchomisz Maca. Jeśli wybierzesz Wyłączone, po każdym uruchomieniu Maca wyświetlane będzie okno logowania z listą wszystkich użytkowników. Automatyczne logowanie ma miejsce po ponownym uruchomieniu Maca. Dla większego bezpieczeństwa nie należy włączać automatycznego logowania użytkownika będącego administratorem. Jeśli włączona jest funkcja FileVault, automatyczne logowanie nie jest dostępne.

 5. Wybierz opcje, których chcesz użyć. Jeśli masz pytania, kliknij w przycisk pomocy , aby uzyskać szczegółowe informacje.

Aby pozwolić użytkownikowi na dostęp do współdzielonego ekranu lub udostępnianych plików, możesz zmienić ustawienia w panelach Udostępnianie plików, Współdzielenie ekranu lub Zdalne zarządzanie w Preferencjach udostępniania.

Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Udostępnianie.

Published Date: 2017-09-18
Helpful?