OS X El Capitan: Nastavení uživatelů na vašem Macu

Tento článek byl archivován a Apple ho nadále neaktualizuje.
Nastavení uživatelů na vašem Macu

Používá-li váš Mac více uživatelů, doporučuje se pro každého z nich vytvořit samostatný uživatelský účet. Tak si bude každý moci přizpůsobit nastavení a volby podle svých potřeb, aniž by ovlivnil nastavení jiných uživatelů.

Přidání uživatele

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na volbu Uživatelé a skupiny.

 2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 3. Klikněte na tlačítko Přidat pod seznamem uživatelů.

 4. Klikněte na místní nabídku Nový účet a poté zvolte typ uživatele.

  • Správce: Správce může přidávat a nastavovat další uživatelské účty, instalovat aplikace a měnit nastavení. Uživatel, kterého vytvoříte při prvním nastavení Macu, je správcem. Mac může mít více správců. Můžete vytvořit nové účty správce nebo můžete také převést běžné uživatelské účty na správcovské. Pro správcovský účet nenastavujte automatické přihlášení. Pokud byste tak učinili, mohl by kdokoli jednoduše počítač restartovat, a získat tak přístup s oprávněními správce. Z důvodu trvalého zabezpečení Macu nesdílejte s nikým jména ani hesla správců.

  • Standardní: Standardní uživatele vytváří správce. Standardní uživatel může instalovat aplikace a upravovat nastavení parametrů pro práci v rámci vlastního účtu. Standardní uživatelé nemohou přidávat jiné uživatele ani upravovat nastavení jiných uživatelů.

  • Řízený rodičovským dohledem Uživatelé spravovaní pomocí rodičovského dohledu mají přístup pouze k aplikacím a obsahu určenému správcem, který příslušného uživatele spravuje. Správce může omezit kontakty uživatele a přístup k webovým stránkám a stanovit časové limity pro využití počítače.

  • Pouze sdílení: Uživatelé pouze pro sdílení mají možnost vzdáleného přístupu k souborům, nemohou se však přihlásit ani měnit nastavení v počítači. Chcete-li udělit uživateli oprávnění pro přístup k vašim sdíleným souborům nebo obrazovce, bude pravděpodobně nutné v předvolbách Sdílení změnit nastavení na panelu Sdílení souborů, Sdílení obrazovky nebo Vzdálená správa.

  • Skupina: Skupina umožňuje udělit více uživatelům stejná přístupová oprávnění. Skupině například můžete přiřadit specifická přístupová oprávnění k souboru nebo složce, a všichni členové skupiny budou mít příslušný přístup. Můžete také přiřadit přístupová oprávnění specifická pro konkrétní skupinu pro každou ze svých sdílených složek. Skupinový přístup ke svým sdíleným složkám můžete řídit tak, že nastavíte přístupová oprávnění v oddílu Sdílení souborů v předvolbách Sdílení.

 5. Zadejte celé jméno nového uživatele. Název účtu se generuje automaticky. Chcete-li použít jiný název účtu, zadejte jej nyní – později už nebude možné jej změnit.

 6. Zadejte heslo pro uživatele, poté jej zadejte ještě jednou pro ověření. Doporučuje se použít nápovědu k heslu, pomocí níž bude možné uživateli heslo připomenout.

 7. Klikněte na Vytvořit uživatele.

 8. V závislosti na typu vytvářeného uživatelského účtu můžete také provést některou z následujících akcí:

  • Chcete-li uživateli udělit oprávnění správce, vyberte „Povolit uživateli správu počítače“.

  • Nastavujete-li uživatelský účet pro dítě či jiného spravovaného uživatele, vyberte volbu „Zapnout rodičovský dohled“. Klikněte na volbu Otevřít Rodičovský dohled a poté nastavte omezení pro uživatele.

  • V případě uživatele, kterému povolujete pouze sdílení, vyberte složky, které může uživatel zobrazit, a určete, zda může sdílet vaši obrazovku. Další informace naleznete v tématu Sdílení složek s jinými uživateli Maců nebo Sdílení vaší obrazovky.

Vytvoření skupiny

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na volbu Uživatelé a skupiny.

 2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 3. Klikněte na tlačítko Přidat pod seznamem uživatelů.

 4. Klikněte na místní nabídku Nový účet a vyberte položku Skupina.

 5. Zadejte název skupiny a klikněte na Vytvořit skupinu.

 6. Zaškrtnutím vyberte jednotlivé uživatele a skupiny, které chcete do nové skupiny přidat.

Převod standardního nebo spravovaného uživatelského účtu na účet správce

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na volbu Uživatelé a skupiny.

 2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 3. Ze seznamu uživatelů vyberte standardního nebo spravovaného uživatele a poté vyberte volbu „Povolit uživateli správu počítače“.

Umožnění občasnému uživateli přihlášení jako hostu

Můžete vytvořit účet hosta a umožnit dalším lidem používat váš Mac, aniž by bylo třeba vytvářet úplný uživatelský účet. Pomocí rodičovského dohledu můžete omezit aktivity hostů a určit, které složky smějí zobrazovat.

Hosté:

 • Nepotřebují heslo pro přihlášení.

 • Nemohou měnit nastavení uživatele ani počítače.

 • Je-li v předvolbách Sdílení zapnuto vzdálené přihlášení, nemohou se přihlašovat vzdáleně.

Soubory vytvořené hostem se ukládají do dočasné složky, avšak tato složka i její obsah budou po odhlášení hosta vždy smazány. Účet hosta lze použít v kombinaci s funkcí iCloudu Hledat můj Mac, což vám může pomoci najít svůj Mac v případě ztráty. Svůj Mac můžete najít v případě, že jej někdo najde, přihlásí se jako host a pro přístup k Internetu poté použije prohlížeč Safari.

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na volbu Uživatelé a skupiny.

 2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 3. Vyberte ze seznamu uživatelů položku Host.

 4. Zapněte volbu „Povolit hostům přihlášení k počítači“.

 5. V případě potřeby zaškrtněte políčko „Zapnout rodičovský dohled“ a poté klikněte na volbu Otevřít Rodičovský dohled. Podrobné informace o omezeních, která můžete nastavit, naleznete v tématu Nastavení rodičovského dohledu.

 6. Chcete-li povolit hostům přístup ke sdíleným složkám z jiného počítače v síti, vyberte volbu Povolit hostům připojení ke sdíleným složkám.

Přizpůsobení postupu při přihlašování

Máte-li oprávnění správce, můžete nastavit, jak bude okno pro přihlašování vypadat pro ostatní uživatele.

 1. Vyberte nabídku Apple > Předvolby systému a klikněte na volbu Uživatelé a skupiny.

 2. Kliknutím na ikonu zámku zámek odemkněte a poté zadejte jméno a heslo správce.

 3. V předvolbách Uživatelé a skupiny klikněte na Volby přihlášení.

 4. Klikněte na místní nabídku „Automatické přihlášení“ a vyberte uživatele nebo položku Vypnout.

  Pokud zvolíte uživatele, bude automaticky přihlášen při každém spuštění Macu. Pokud vyberete Vypnout, zobrazí se při spuštění Macu okno přihlášení se seznamem všech uživatelů. Automatické přihlášení se projeví po příštím zapnutí Macu. Chcete-li dosáhnout lepšího zabezpečení, nenastavujte svůj Mac na automatické přihlášení správce. Zapnete-li ochranu FileVault, bude automatické přihlášení vypnuto.

 5. Vyberte požadované volby. Podrobné informace a odpovědi na dotazy můžete získat po kliknutí na tlačítko nápovědy .

Chcete-li povolit novým uživatelům přistupovat k vašim sdíleným souborům nebo obrazovce, bude pravděpodobně nutné v předvolbách Sdílení změnit nastavení na panelu Sdílení souborů, Sdílení obrazovky nebo Vzdálená správa.

V nabídce Apple použijte příkaz Předvolby systému a poté klikněte na Sdílení.

Datum zveřejnění: 18.9.2017
Užitečné?