iMovie ‘11: Näppäinoikotiet ja oikotievalikot

Näppäinoikotiet ja oikotievalikot

Näppäimistön avulla voit suorittaa nopeasti monia iMovien toimintoja. Kun haluat oppia yleisten komentojen oikoteitä, tutustu alla olevaan luetteloon. Voit avata tämän luettelon iMoviessa valitsemalla Ohjeet > Näppäinoikotiet.

Kun haluat suorittaa toiminnon, paina luettelossa mainittuja oikotienäppäimiä. Komento-näppäintä on painettava yhdessä muiden näppäimien kanssa joissakin alla luetelluissa oikoteissä. Komento-näppäin on useimmissa näppäimistöissä heti välilyöntinäppäimen vasemmalla ja oikealla puolella. Siinä saattaa olla myös Apple-symboli tai hannunvaakuna.

Toinen tapa päästä käsiksi komentoihin on käyttää oikotievalikoita. Niillä tarkoitetaan tilannekohtaisia valikoita, joissa on lueteltu yleisimmät komennot, joita voit käyttää iMovie-ikkunassa olevien kohteiden kanssa työskentelyyn. Voit avata iMovie-ikkunassa olevan kohteen oikotievalikon pitämällä Ctrl-näppäintä painettuna samalla, kun osoitat kohdetta.

Toiminto
Oikotie
Tiedon hankkiminen

Avaa iMovie-ohjeet

Komento-Vaihto-kysymysmerkki (?)

Avaa Projektin ominaisuudet -ikkuna

Komento-J

Avaa Projektiteema-ikkuna

Komento-Vaihto-J

Näytä toistopaikan tiedot

Näyttää toistopaikan kohdalla olevien videokehysten päivämäärän, kellonajan ja avainsanat.

Komento-Y

Tuominen ja vieminen

Tuominen kamerasta

Komento-I

Elokuvan vieminen

Komento-E

Videon toistaminen

Toista videota osoittimen alla olevasta kehyksestä alkaen

Välilyönti

Toista videota yhteensä 1 sekunti – 0,5 sekuntia ennen osoitinta ja 0,5 sekuntia sen jälkeen

Toistaa vain 0,5 sekuntia videota valitun alueen alusta tai päättyen valitun alueen loppuun, jos osoitin on valintareunuksen sisällä.

Vaihto-P

Toista videota yhteensä 3 sekuntia – 1,5 sekuntia ennen osoitinta ja 1,5 sekuntia sen jäljestä

Toistaa vain 1,5 sekuntia videota valitun alueen alusta tai päättyen valitun alueen loppuun, jos osoitin on valintareunuksen sisällä.

Vaihto-Å

Toista valinta

Väliviiva (-)

Toista valittu tapahtuma tai projekti alusta

Heittomerkki (')

Nopeuta toistoa tapahtumaselaimessa kaksin- tai nelinkertaiseksi painamalla näppäintä kerran tai kaksi kertaa

Nuoli oikealle

Hidasta toistoa tapahtumaselaimessa kaksin- tai yksinkertaiseksi painamalla näppäintä kerran tai kaksi kertaa

Tätä toimintoa voi käyttää vain, jos olet jo nopeuttanut toistoa.

Nuoli vasemmalle

Siirry tapahtumavideossa 3 sekuntia eteenpäin (6 sekuntia, jos toistetaan kaksinkertaisella nopeudella tai 12 sekuntia, jos toistetaan nelinkertaisella nopeudella)

Vaihto-nuoli alas

Siirry tapahtumavideossa 3 sekuntia taaksepäin (6 sekuntia, jos toistetaan kaksinkertaisella nopeudella tai 12 sekuntia, jos toistetaan nelinkertaisella nopeudella)

Vaihto-nuoli ylös

Siirry tapahtumavideossa seuraavaan leikkeeseen

Nuoli alas

Siirry tapahtumavideossa nykyisen leikkeen alkuun tai siirry edelliseen leikkeeseen, jos toistopaikka on lähellä nykyisen leikkeen alkua

Nuoli ylös

Toista valittu tapahtuma tai projekti koko näytöllä

Komento-G

Poistu koko näytön tilasta

Esc-näppäin

Siirrä toistopaikkaa kehys kerrallaan

Nuoli vasemmalle tai nuoli oikealle

Lukitse toistopaikka

Pidä Ctrl-näppäintä painettuna

Kun selaat, pidä kursori rivin keskellä

Optio-Vaihto

Projektien ja tapahtumien hallinta

Luo uusi projekti

Komento-N

Siirrä roskakoriin

Siirtää valitun projektin (projektikirjastossa), tapahtuman (tapahtumakirjastossa) tai tapahtuman leikkeen (tapahtumaselaimessa) roskakoriin. Jos vain osa tapahtuman leikkeestä on valittuna, koko leike siirretään roskakoriin.

Komento-Delete

Avaa iMovie-asetukset

Komento-pilkku (,)

Arkin määrittely

Komento-Vaihto-P

Tulosta valitun tapahtuman tai projektin filminauhat

Komento-P

Videon valitseminen ja muokkaaminen

Valitse kokonainen projekti tai tapahtuman leike leikkeen osan ollessa valittuna tai valitse kaikki projektin tai tapahtuman leikkeet kokonaisen leikkeen ollessa valittuna.

Komento-A

Valitse toistopaikkaan asti

Laajentaa tai supistaa valinnan lähimmästä valintareunuksesta toistopaikan kohdalle.

Vaihto-A

Poista kaikkien leikkeiden valinta

Komento-Vaihto-A

Lisää valitut kehykset projektiin

E

Jaa tai leikkaa valitun osan molemmat päät (pituus yli viisi kehystä) tai toistopaikasta, jos osaa ei ole valittu

Komento-Vaihto-S

Leikkaa valitut kehykset

Komento-X

Kopioi valitut kehykset

Komento-C

Sijoita valitut kehykset

Komento-V

Sijoita kaikki säädöt

Komento-Vaihto-V

Sijoita videosäädöt

Komento-Optio-I

Sijoita äänisäädöt

Komento-Optio-A

Sijoita rajauksen säädöt

Komento-Optio-R

Sijoita leikkauskuvan, vihertaustan tai kuva-kuvassa-säädöt

Sijoittaa säädöt riippuen valitusta videotyypistä.

Komento-Optio-U

Sijoita videotehoste

Komento-Optio-L

Sijoita äänitehoste

Komento-Optio-O

Sijoita vakautuksen säädöt

Komento-Optio-Z

Sijoita pyörivä suljin

Komento-Optio-T

Sijoita nopeuden säädöt

Komento-Optio-S

Sijoita kartan tyyli

Komento-Optio-M

Aloita tai lopeta videon osan merkitseminen suosikiksi

F

Poista valittujen kehysten merkintä

U

Hylkää valitut kehykset (merkitse poistamista varten)

R

Hylkää valitut kehykset (merkitse poistamista varten) tapahtumissa tai poista valitut kehykset projektista

Delete

Näytä suosikkivideot ja merkitsemättömät videot tapahtumaselaimessa

Komento-L

Näytä hienosäätöohjaimet

Komento-Optio

Siirrä valintaa kehyksen verran vasemmalle

Nuoli vasemmalle

Siirrä valintaa kehyksen verran oikealle

Nuoli oikealle

Siirrä projektileikkeen aloitus- tai lopetuskohtaa kehyksen verran oikealle

Optio-nuoli oikealle osoittimen ollessa valintareunuksen sisällä lähellä leikkeen aloitus- tai lopetuskohtaa

Siirrä projektileikkeen aloitus- tai lopetuskohtaa kehyksen verran vasemmalle

Optio-nuoli vasemmalle osoittimen ollessa valintareunuksen sisällä lähellä leikkeen aloitus- tai lopetuskohtaa

Trimmaa valintaan valitussa projektin leikkeessä

Komento-B

Avaa leiketrimmeri leikkeen ollessa valittuna

Komento-R

Avaa tarkkuuseditori

Komento-kauttaviiva (/)

Avaa Avainsanat-ikkuna

K

Poista kaikki avainsanat valinnasta

0 (nolla)

Avaa rajaus-, pyöritys- tai Ken Burns -tehosteen editori

C

Avaa inspektorin Leikesäädöt-osio

I

Avaa inspektorin Videosäädöt-osio

V

Äänen kanssa työskenteleminen

Avaa Musiikki ja äänitehosteet -paneeli

Komento-1

Avaa inspektorin Äänisäädöt-paneeli

A

Avaa Selostus-ikkuna

O

Kytke ääni päälle tai vaimenna se pikakatsellessasi videota

Komento-K

Aseta iskumerkki äänen toiston aikana leiketrimmerissä

M

Laita päälle tai poista päältä Kohdista iskuihin -toiminto

Komento-U

Peru viimeisin toiminto

Komento-Z

Tee viimeisin toiminto sittenkin

Komento-Vaihto-Z

Tekstin muokkaaminen

Näytä Kirjasimet-paneeli

Komento-T

Lihavoi valittu teksti

Komento-Vaihto-B

Kursivoi valittu teksti

Komento-Vaihto-I

Alleviivaa valittu teksti

Komento-Vaihto-U

Lisää reunus valittuun tekstiin

Komento-Vaihto-O

Suurenna valittua tekstiä

Komento-Vaihto-plus (+) tai Komento-yhtäsuuruusmerkki (=)

Pienennä valittua tekstiä

Komento-miinus (-)

Tasaa teksti vasemmalle

Komento-Vaihto-Ö

Tasaa teksti keskelle

Komento-Vaihto-Å

Tasaa teksti oikealle

Komento-Vaihto-Ä

Kopioi valittu teksti

Komento-C

Leikkaa valittu teksti

Komento-X

Sijoita kopioitu teksti

Komento-V

Kopioi tekstin tyyli

Komento-Optio-C

Sijoita tekstin tyyli

Komento-Optio-V

Tiivistä välistystä

Komento-Optio-nuoli vasemmalle

Harvenna välistystä

Komento-Optio-nuoli oikealle

iMovie-ikkuna

Pienennä ikkuna

Komento-M

Avaa Musiikki ja äänitehosteet -paneeli

Komento-1

Avaa Valokuvat-paneeli

Komento-2

Avaa Otsikot-paneeli

Komento-3

Avaa Siirrokset-paneeli

Komento-4

Avaa Kartat, taustat ja luonnosanimaatiot -selain

Komento-5

Näytä projektit koko näytöllä

Komento-6

Näytä tapahtumat koko näytöllä

Komento-7

Tee katseluikkunasta pieni

Komento-8

Tee katseluikkunasta normaalinkokoinen

Komento-9

Tee katseluikkunasta suuri

Komento-0

Last Modified: 14.6.2012
Helpful?

Additional Product Support Information