OS X Yosemite: Konfigurowanie nadzoru rodzicielskiego

Ten artykuł został zarchiwizowany i nie jest już aktualizowany przez firmę Apple.

Włączanie nadzoru rodzicielskiego

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Nadzór rodzicielski.

  Note:   Jeśli po otworzeniu preferencji nadzoru rodzicielskiego widzisz komunikat Nie ma kont użytkowników do zarządzania, zobacz Dodawanie użytkownika zarządzanego.
 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 3. Zaznacz użytkownika, a następnie kliknij we Włącz nadzór rodzicielski.

  Jeśli użytkownika nie ma na liście, kliknij w przycisk dodawania , a następnie wypełnij pola Pełna nazwa, Nazwa konta i Hasło, aby utworzyć nowego użytkownika.

Ustawianie ograniczeń

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Nadzór rodzicielski.

  Note:   Jeśli po otworzeniu preferencji nadzoru rodzicielskiego widzisz komunikat Nie ma kont użytkowników do zarządzania, zobacz Dodawanie użytkownika zarządzanego.
 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 3. Zaznacz użytkownika, a następnie kliknij w jedną z kart u góry okna.

  • Programy: Ustal, z których programów dziecko może korzystać. Jeśli pozwolisz dziecku na dostęp do App Store, możesz wybrać dozwoloną ocenę wiekową, aby dziecko widziało tylko programy odpowiednie dla swojego wieku. Możesz także skonfigurować uproszczonego Findera dla niedoświadczonych użytkowników.

  • WWW: Ogranicz dostęp do witryn internetowych lub pozwól na nieograniczony dostęp.

  • Osoby: Ogranicz dziecku możliwość kontaktowania się z innymi osobami przez Game Center, Mail i Wiadomości.

  • Limity czasu: Ustaw limity czasu w weekendy i dni tygodnia, a także wybierz, kiedy dziecko powinno iść do łóżka.

  • Inne: Ukryj słowa niecenzuralne w słowniku i innych miejscach, zablokuj korzystanie z wbudowanej kamery, dyktowania, nagrywania płyt CD i DVD, zmieniania hasła oraz zmieniania ustawień drukarki.

Zarządzanie nadzorem rodzicielskim z innego Maca

Gdy ustawisz ograniczenia dla konta dziecka na Macu, możesz zarządzać nadzorem rodzicielskim z innego Maca. Oba komputery muszą być połączone z tą samą siecią.

 1. Na Macu używanym przez dziecko wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Nadzór rodzicielski.

  Note:   Jeśli po otworzeniu preferencji nadzoru rodzicielskiego widzisz komunikat Nie ma kont użytkowników do zarządzania, zobacz Dodawanie użytkownika zarządzanego.
 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

  Nie zaznaczaj teraz konta użytkownika dziecka.

 3. Zaznacz pole wyboru Zarządzaj nadzorem rodzicielskim z innego komputera.

 4. Na Macu używanym do zarządzania komputerem dziecka wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Nadzór rodzicielski.

 5. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 6. Zaznacz użytkownika, którym chcesz zarządzać.

 7. Możesz teraz zmieniać ustawienia nadzoru rodzicielskiego oraz przeglądać dzienniki aktywności dziecka.

Ponowne używanie tych samych ustawień nadzoru rodzicielskiego

Możesz skopiować ustawienia nadzoru rodzicielskiego użytkownika, a następnie zastosować je do innego użytkownika.

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Nadzór rodzicielski.

  Note:   Jeśli po otworzeniu preferencji nadzoru rodzicielskiego widzisz komunikat Nie ma kont użytkowników do zarządzania, zobacz Dodawanie użytkownika zarządzanego.
 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 3. Zaznacz użytkownika, którego ustawienia chcesz skopiować.

 4. Kliknij w menu podręczne czynności , a następnie wybierz Kopiuj ustawienia.

 5. Zaznacz użytkownika, któremu chcesz skopiować ustawienia.

 6. Kliknij w menu podręczne czynności , a następnie wybierz Wklej ustawienia.

Wyłączanie nadzoru rodzicielskiego

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Nadzór rodzicielski.

  Note:   Jeśli po otworzeniu preferencji nadzoru rodzicielskiego widzisz komunikat Nie ma kont użytkowników do zarządzania, zobacz Dodawanie użytkownika zarządzanego.
 2. Kliknij w ikonę kłódki , aby ją odblokować, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.

 3. Zaznacz użytkownika, kliknij w menu podręczne czynności , a następnie wybierz Wyłącz nadzór rodzicielski.

Data publikacji: 2017-09-11
Był pomocny?