Numbers pentru Mac: Formatarea celulelor de tabel Numbers pentru afișarea diferitelor tipuri de date

Formatarea celulelor de tabel Numbers pentru afișarea diferitelor tipuri de date

Puteți aplica un anumit format de date unei celule din tabel (de exemplu, număr, monedă, procent), ceea ce determină modul în care datele sunt afișate în celulă și sunt folosite în calcule.

Puteți de asemenea alege modul în care apar pozițiile zecimale în celule care conțin numere, unități monetare sau valori procentuale, chiar dacă valoarea exactă introdusă în celulă are mai multe poziții zecimale decât doriți să afișați. Valoarea reală introdusă este întotdeauna cea utilizată în calcule, indiferent de numărul de zecimale care apar în celulă. Dacă o formulă se referă la textul dintr-o celulă, valoarea afișată este utilizată în calcul.

Puteți modifica formatul unei celule chiar dacă ați introdus deja conținut într-o celulă. De exemplu, dacă aveți un tabel care arată bugetul lunar, puteți adăuga automat în toate celulele un simbol de monedă (de exemplu, semnul dolarului $) formatând celulele ca monedă, apoi selectând simbolul dorit.

Formatarea automată a celulelor

Implicit, Numbers formatează automat celulele tabelului, prin urmare literele și numerele sunt formatate și apar așa cum le introduceți. Dacă modificați formatul de date pentru o celulă, puteți reveni întotdeauna la formatul automat.

 1. Selectați celulele pe care doriți să le formatați.

 2. În bara laterală Format , faceți clic pe fila Celulă.

 3. Faceți clic pe meniul pop-up Format date, apoi alegeți Automat.

Numere

Implicit, celulele formatate ca numere afișează atâtea poziții zecimale câte introduceți. Puteți modifica această configurare astfel încât celulele formatate ca numere să afișeze același număr de poziții zecimale.

Modificările asupra configurărilor zecimale se aplică atât numerelor cât și procentelor. De exemplu, dacă modificați o celulă cu un număr într-un procent, numărul de poziții zecimale afișat nu se modifică.

 1. Selectați celulele pe care doriți să le formatați.

 2. În bara laterală Format , faceți clic pe fila Celulă.

 3. Faceți clic pe meniul pop-up Format date și alegeți o opțiune:

  • Număr: Afișează formatarea de numere standard.

  • Fracție: Afișează numere cu un numărător și un numitor. Alegeți o opțiune din meniul pop-up Precizie pentru a specifica numărul maxim de cifre pe care doriți să îl afișați sau pentru a rotunji valoarea la cea mai apropiată jumătate, sfert și așa mai departe.

  • Științific: Afișează numerele în notație științifică. În câmpul Zecimale, introduceți numărul de poziții zecimale pe care doriți să îl afișați sau alegeți Auto pentru a afișa atâtea poziții zecimale câte introduceți.

 4. Puteți ajusta formatarea numerelor în următoarele moduri:

  • Definiți numărul de poziții zecimale: În câmpul Zecimale, scrieți numărul de poziții zecimale pe care doriți să îl afișați. Numbers rotunjește valoarea afișată în loc să o trunchieze. De exemplu, dacă valoarea din celulă este „5,75” și definiți numărul de poziții zecimale pentru celulă la zero, Numbers afișează „6”.

  • Afișarea tuturor zecimalelor tastate în fiecare celulă: Ștergeți numărul din câmpul Zecimale sau faceți clic pe săgeata în jos a câmpului Zecimale până când ajungeți la configurarea Auto.

  • Specificați modul în care apar valorile negative: Alegeți o opțiune din meniul pop-up din dreapta câmpului Zecimale.

  • Afișați separatorul mii: Selectați caseta de validare Separator mii.

Monedă (unități de valoare monetară)

Implicit, celulele formatate ca monedă afișează două poziții zecimale. Puteți modifica această configurare astfel încât celulele să afișeze atâtea poziții zecimale câte introduceți, sau astfel încât toate celulele să afișeze același număr de poziții zecimale.

 1. Selectați celulele pe care doriți să le formatați.

 2. În bara laterală Format , faceți clic pe fila Celulă, apoi faceți clic pe meniul pop-up Format date și alegeți Monedă.

 3. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

  • Definiți numărul de poziții zecimale: În câmpul Zecimale, scrieți numărul de poziții zecimale pe care doriți să îl afișați. Numbers rotunjește valoarea afișată în loc să o trunchieze. De exemplu, dacă valoarea din celulă este „5,75” și definiți numărul de poziții zecimale pentru celulă la zero, Numbers afișează „6”.

  • Afișarea tuturor zecimalelor tastate în fiecare celulă: Ștergeți numărul din câmpul Zecimale sau faceți clic pe săgeata în jos a câmpului Zecimale până când ajungeți la configurarea Auto.

  • Specificați modul în care apar valorile negative: Faceți clic pe meniul pop-up din dreapta câmpului Zecimale și alegeți o opțiune.

  • Afișați separatorul mii: Selectați caseta de validare Separator mii.

  • Utilizarea stilului de contabilitate numeric negativ: Selectați caseta de validare Stil contabil pentru a afișa valorile negative între paranteze.

 4. Faceți clic pe meniul pop-up Monedă, apoi alegeți simbolul monedei, precum dolar SUA ($).

Procente

Implicit, celulele formatate ca procent afișează atâtea poziții zecimale câte introduceți. Puteți modifica această configurare astfel încât toate celulele să afișeze același număr de poziții zecimale.

Modificările asupra configurărilor zecimalelor se aplică atât procentelor cât și numerelor din intervalul de celulele selectat. De exemplu, dacă modificați o formatul unei celule dintr-un procent într-o zecimală, numărul de poziții zecimale afișat nu se modifică.

 1. Selectați celulele pe care doriți să le formatați.

 2. În bara laterală Format , faceți clic pe fila Celulă.

 3. Faceți clic pe meniul pop-up Format date, apoi alegeți Procent.

 4. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

  • Definiți numărul de poziții zecimale: În câmpul Zecimale, scrieți numărul de poziții zecimale pe care doriți să îl afișați. Numbers rotunjește valoarea afișată în loc să o trunchieze. De exemplu, dacă valoarea din celulă este „5,75” și definiți numărul de poziții zecimale pentru celulă la zero, Numbers afișează „6”.

  • Afișarea tuturor zecimalelor tastate în fiecare celulă: Ștergeți numărul din câmpul Zecimale sau faceți clic pe săgeata în jos a câmpului Zecimale până când ajungeți la configurarea Auto.

  • Specificați modul în care apar valorile negative: Alegeți o opțiune din meniul pop-up din dreapta câmpului Zecimale.

  • Afișați separatorul mii: Selectați caseta de validare Separator mii.

Dacă formatați o celulă care conține deja o valoare, se presupune că valoarea este o zecimală și este convertită într-un procent. De exemplu, 3 devine 300%.

Dacă este utilizată valoarea unui procent într-o formulă, va fi utilizată versiunea numărului său zecimal. De exemplu, o valoare care afișează 3% este utilizată ca 0,03 într-o formulă.

Data și ora

Numbers interpretează automat șirurile de text pe care le introduceți într-un format de dată recunoscut ca date (de exemplu, 6/10/17).

 1. Selectați celulele pe care doriți să le formatați.

 2. În bara laterală Format , faceți clic pe fila Celulă, apoi faceți clic pe meniul pop-up Format date și alegeți Dată și oră.

 3. Faceți clic pe meniul pop-up Dată, apoi alegeți un format.

  Dacă alegeți Nimic, nu este afișată nicio dată în celulă, chiar dacă este introdusă și utilizată o dată în calculele pentru dată și oră.

 4. Alegeți un format din meniul pop-up Oră.

  Dacă alegeți Nimic, nu este afișată nicio oră în celulă, chiar dacă este introdusă și utilizată o oră în calculele pentru dată și oră.

Dacă nu doriți să introduceți și data și ora, Numbers adaugă o valoare implicită pentru dvs. De exemplu, dacă scrieți „13:15”, Numbers adaugă implicit data curentă.

Vizualizare celulă inteligentă din partea de jos a ferestrei vă arată valoarea efectivă atât pentru dată, cât și pentru oră, pentru o celulă selectată, chiar dacă alegeți să afișați doar una dintre acestea în tabel.

Durate (unități de timp)

Implicit, celulele care conțin datele privind durata sunt formatate automat pentru a afișa toate unitățile de timp pe care le introduceți. Puteți modifica această configurare astfel încât celulele să afișeze doar anumite unități de timp (de exemplu, doar ore, nu și minute, secunde sau milisecunde), chiar dacă în celulă au fost introduse valori mai precise pentru durată. Valorile mai precise sunt utilizate în continuare în formulele care efectuează calcule bazate pe unități de timp.

 1. Selectați celulele pe care doriți să le formatați.

 2. În bara laterală Format , faceți clic pe fila Celulă.

 3. Faceți clic pe meniul pop-up Format date, apoi alegeți Durată.

 4. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:

  • Afișați sau ascundeți etichetele de unitate de timp: Faceți clic pe Unități automate, apoi pe meniul pop-up Stil și alegeți o opțiune:

   • 0: Ascunde toate etichetele de unitate de timp.

   • 0w: Afișează etichetele unității de timp ca abrevieri - de exemplu, „m” pentru minute.

   • 0 săptămâni: Afișează etichete de unitate de timp ortografiate complet.

  • Faceți astfel încât toate celulele de durată să afișeze aceleași unități: Faceți clic pe Unități personalizate, apoi faceți clic pe unități la capătul din dreapta sau din stânga al selectorului de intervale de durată, pentru a cuprinde domeniul de durată de timp pe care doriți să îl utilizați, de la săptămâni (săpt.) la milisecunde (ms).

Dacă modificați formatul de durată după ce introduceți date în celule, datele se ajustează automat la noul format de durată pe care îl definiți.

Published Date: 07.08.2019
Helpful?