Numbers Mac rendszerre: Numbers-táblázat celláinak formázása különböző típusú adatok megjelenítéséhez

Numbers-táblázat celláinak formázása különböző típusú adatok megjelenítéséhez

A táblázatcellákat meghatározott adatformátummal formázhatja (pl. szám, pénznem, százalék), amely meghatározza, hogyan jelenjenek meg az adatok a cellában, és hogyan legyenek felhasználva a számításokban.

Azt is kiválaszthatja, hogy hány tizedesjegyet szeretne megjeleníteni a számokat, pénznemet vagy százalékos értékeket tartalmazó cellákban, még akkor is, ha a cellában megadott érték több tizedesjegyet tartalmaz, mint ahányat meg szeretne jeleníteni. Függetlenül attól, hogy hány tizedesjegy jelenik meg a cellában, az alkalmazás mindig a tényleges megadott értékeket használja a számításokhoz. Ha egy képlet egy cellában lévő szövegre hivatkozik, akkor a számításban a megjelenített érték lesz felhasználva.

A cellák formátumát a tartalom hozzáadása után is módosíthatja. Ha például egy táblázat a havi kiadásait tartalmazza, akkor automatikusan hozzáadhat egy pénznem (például Ft) jelet az összes cellához. Ehhez formázza a cellákat pénznemként, majd válassza ki a kívánt szimbólumot.

Cellák automatikus formázása

A Numbers alapértelmezés szerint automatikusan formázza a táblázatcellákat, így a betűk és a számok úgy vannak formázva és úgy jelennek meg, ahogy beírja őket. A cellák módosított adatformátuma bármikor visszaállítható az automatikus formátumra.

 1. Jelölje ki a formázni kívánt cellákat.

 2. A Formátum  oldalsávon kattintson a Cella lapra.

 3. Kattintson az Adatformátum előugró menüre az oldalsávon, majd válassza ki az Automatikus lehetőséget.

Számok

A számként formázott cellák alapértelmezés szerint annyi tizedesjegyet jelenítenek meg, amennyit beír. Ezt a beállítást azonban módosíthatja, hogy az összes számként formázott cella ugyanannyi tizedesjegyet jelenítsen meg.

A tizedesjegyek beállításainak módosítása a számokra és a százalékokra is vonatkozik. Ha például egy számot tartalmazó cellát százalékra módosít, a megjelenített tizedesjegyek száma nem változik.

 1. Jelölje ki a formázni kívánt cellákat.

 2. A Formátum  oldalsávon kattintson a Cella lapra.

 3. Kattintson az Adatformátum előugró menüre, és válasszon egy lehetőséget:

  • Szám: Szabványos számformázást jelenít meg.

  • Tört: A számokat egy számlálóval és egy nevezővel jeleníti meg. Válasszon egy lehetőséget a Kerekítés előugró menüből a megjelenítendő tizedesjegyek maximális számának megadásához, illetve az érték fél-, negyedértékre stb. történő kerekítéséhez.

  • Tudományos: Tudományos jelöléssel jeleníti meg a számokat. A Tizedesek mezőbe írja be a megjeleníteni kívánt tizedesjegyek számát, vagy válassza az Auto lehetőséget a beírt számú tizedesjegy megjelenítéséhez.

 4. A számformázást az alábbi módokon szabályozhatja:

  • Tizedesjegyek számának beállítása: A Tizedesek mezőbe írja be a megjeleníteni kívánt tizedesjegyek számát. A Numbers a kijelzési értékek csonkítása helyett kerekíti azokat. Ha például a cella értéke „5,75”, és nullára állította a cella tizedeshelyeinek számát, akkor a Numbers a „6” értéket jeleníti meg.

  • Az egyes cellákba beírt számú tizedesjegy megjelenítése: Törölje a számot a Tizedesek mezőben, vagy kattintson a Tizedesek le nyílra amíg el nem éri az Automatikus beállítást.

  • Negatív értékek megjelenésének megadása: Válasszon egy lehetőséget a Tizedesek mező jobb oldalán található előugró menüből.

  • Ezreselválasztó megjelenítése: Jelölje be az Ezreselválasztó jelölőnégyzetet.

Pénznem (pénzügyi értékek mértékegysége)

A pénznemként formázott cellák alapértelmezés szerint két tizedesjegyet jelenítenek meg. Ezt a beállítást úgy módosíthatja, hogy az adott cellába beírt számú, vagy pedig mindenhol ugyanannyi tizedesjegy jelenjen meg a cellákban.

 1. Jelölje ki a formázni kívánt cellákat.

 2. A Formátum  oldalsávon kattintson a Cella lapra, majd kattintson az Adatformátum előugró menüre, és válassza ki a Pénznem lehetőséget.

 3. Végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

  • Tizedesjegyek számának beállítása: A Tizedesek mezőbe írja be a megjeleníteni kívánt tizedesjegyek számát. A Numbers a kijelzési értékek csonkítása helyett kerekíti azokat. Ha például a cella értéke „5,75”, és nullára állította a cella tizedeshelyeinek számát, akkor a Numbers a „6” értéket jeleníti meg.

  • Az egyes cellákba beírt számú tizedesjegy megjelenítése: Törölje a számot a Tizedesek mezőben, vagy kattintson a Tizedesek le nyílra amíg el nem éri az Automatikus beállítást.

  • Negatív értékek megjelenésének megadása: Kattintson a Tizedesek mező jobb oldalán található előugró menüre, és válasszon egy lehetőséget.

  • Ezreselválasztó megjelenítése: Jelölje be az Ezreselválasztó jelölőnégyzetet.

  • Könyvelési stílusú negatív számok használata: Jelölje be a Könyvelési stílus jelölőnégyzetet a negatív számok zárójeles megjelenítéséhez.

 4. Kattintson a Pénznem előugró menüre, majd válassza ki a pénznem szimbólumát, például az amerikai dollár jelét ($).

Százalékok

A százalékként formázott cellák alapértelmezés szerint annyi tizedesjegyet jelenítenek meg, amennyit beír. Ezt a beállítást azonban módosíthatja, hogy az összes cella ugyanannyi tizedesjegyet jelenítsen meg.

A tizedesjegyek beállításainak módosítása a számokra és a százalékokra is vonatkozik egy kijelölt cellatartományban. Ha például egy százalékot tartalmazó cella formátumát tizedes értékre módosítja, a megjelenített tizedesjegyek száma nem változik.

 1. Jelölje ki a formázni kívánt cellákat.

 2. A Formátum  oldalsávon kattintson a Cella lapra.

 3. Kattintson az Adatformátum előugró menüre, és válassza a Százalék lehetőséget.

 4. Végezze el az alábbi műveletek valamelyikét:

  • Tizedesjegyek számának beállítása: A Tizedesek mezőbe írja be a megjeleníteni kívánt tizedesjegyek számát. A Numbers a kijelzési értékek csonkítása helyett kerekíti azokat. Ha például a cella értéke „5,75”, és nullára állította a cella tizedeshelyeinek számát, akkor a Numbers a „6” értéket jeleníti meg.

  • Az egyes cellákba beírt számú tizedesjegy megjelenítése: Törölje a számot a Tizedesek mezőben, vagy kattintson a Tizedesek le nyílra amíg el nem éri az Automatikus beállítást.

  • Negatív értékek megjelenésének megadása: Válasszon egy lehetőséget a Tizedesek mező jobb oldalán található előugró menüből.

  • Ezreselválasztó megjelenítése: Jelölje be az Ezreselválasztó jelölőnégyzetet.

Ha egy olyan cellát formáz, amely már tartalmaz értéket, akkor azt az alkalmazás tizedes értékként kezeli és százalékká konvertálja. A 3 például 300% lesz.

Ha egy képletben százalékos értéket használnak, akkor az alkalmazás a tizedes értékét alkalmazza. Például egy 3%-ként megjelenő érték 0,03-ként szerepel a képletben.

Dátum és időpont

A Numbers automatikusan dátumként értelmezi a felismert dátumformátumokban begépelt szöveges karakterláncokat (például: 6/10/17).

 1. Jelölje ki a formázni kívánt cellákat.

 2. A Formátum  oldalsávon kattintson a Cella lapra, majd kattintson az Adatformátum előugró menüre, és válassza ki a Dátum és idő lehetőséget.

 3. Kattintson a Dátum előugró menüre, majd válasszon ki egy formátumot.

  Ha a Nincs lehetőségre koppint, még akkor sem jelenik meg dátum a cellában, ha beírt egy dátumot, és az használatban van a dátum- és időszámításokban.

 4. Válasszon egy formátumot az Idő előugró menüből.

  Ha a Nincs lehetőségre koppint, még akkor sem jelenik meg idő a cellában, ha beírt egy időt, és az használatban van a dátum- és időszámításokban.

Ha nem adja meg a dátumot és az időt, akkor a Numbers alapértelmezett értéket alkalmaz. Ha például a „13:15” értéket adja meg, akkor a Numbers alapértelmezetten a mai dátumot alkalmazza.

Az ablak alján található Intelligens cellanézet a kiválasztott cella dátum és idő értékét egyaránt megjeleníti, akkor is, ha a táblázatban Ön csak az egyiket választotta ki.

Időtartamok (időbeli mértékegységek)

Alapértelmezett állapotban az időtartamadatot tartalmazó cellák automatikusan úgy vannak formázva, hogy minden időbeli mértékegységet megjelenítsenek, amit csak beír. Ezt a beállítást módosíthatja úgy, hogy az időtartamcellák csak bizonyos időbeli mértékegységeket jelenítsenek meg (például csak órákat, de perceket, másodperceket vagy ezredmásodperceket ne), még akkor is, ha a cellába egy sokkal pontosabb időtartamértéket írt be. A pontosabb értékeket a program továbbra is használja az időbeli mértékegységeken alapuló számításokat végző képletekben.

 1. Jelölje ki a formázni kívánt cellákat.

 2. A Formátum  oldalsávon kattintson a Cella lapra.

 3. Kattintson az Adatformátum előugró menüre, és válassza az Időtartam lehetőséget.

 4. Tegye a következők valamelyikét:

  • Időbeli mértékegységek címkéinek megjelenítése vagy elrejtése: Kattintson az Automatikus egységek lehetőségre, majd a Stílus előugró menüre, és válasszon egy lehetőséget:

   • 0: Elrejti az időbeli mértékegységek címkéit.

   • 0h: Rövidítésként jeleníti meg az időbeli mértékegységek címkéit – például „perc” helyett „p” olvasható.

   • 0 hét: Teljesen kiírva jeleníti meg az időbeli mértékegységek címkéit.

  • Összes időtartamcella megjelenítése azonos mértékegységekkel: Kattintson az Egyéni mértékegységek lehetőségre, majd az időtartam-választó jobb vagy bal végére a használni kívánt időtartam belefoglalásához. Az időtartamok a héttől (hét) az ezredmásodpercig (ms) terjednek.

Ha azután módosítja az időtartam formátumát, miután adatokat vitt be a cellákba, a megadott adatok automatikusan a beállított új időtartam-formátumot veszik át.

Published Date: 2019.08.06.
Helpful?