OS X Mountain Lion: Tworzenie nowego konta użytkownika

This article has been archived and is no longer updated by Apple.
Tworzenie nowego konta użytkownika

Należy dodać użytkownika dla każdej osoby korzystającej regularnie z komputera. Każdy użytkownik ma swój własny, osobny katalog domowy i może zmieniać swoje ustawienia bez wpływu na ustawienia innych osób.

Katalog domowy

 1. Wybierz polecenie menu Apple > Preferencje systemowe, a następnie kliknij w Użytkownicy i grupy.
 2. Kliknij w kłódkę, aby dokonać zmian, a następnie wprowadź nazwę administratora i hasło.
 3. Kliknij w przycisk dodawania (+), znajdujący się poniżej listy użytkowników.
 4. Wybierz rodzaj użytkownika z menu podręcznego Nowe konto.
  Opcja Opis
  Administrator: Administrator może tworzyć, usuwać i modyfikować użytkowników, instalować oprogramowanie oraz zmieniać ustawienia systemowe.
  Standardowe: Użytkownik standardowy może instalować oprogramowanie przeznaczone tylko dla siebie i zmieniać swoje ustawienia. Nie może jednak zarządzać innymi użytkownikami.
  Zarządzane przez nadzór rodzicielski: Tym użytkownikom administrator może nakładać ograniczenia, dotyczące programów, nieodpowiednich treści internetowych oraz czasu korzystania z komputera.
  Tylko udostępnianie: Użytkownicy tylko do udostępniania, znajdujący się w Twojej sieci, mogą uzyskiwać ze swoich komputerów dostęp do Twoich udostępnianych plików lub współdzielonego ekranu. Nie mogą się logować na Twoim komputerze ani zmieniać jego ustawień, nie mają też na nim swoich katalogów domowych.
 5. Wprowadź pełną nazwę użytkownika.

  Nazwa konta generowana jest automatycznie. Jeśli chcesz użyć innej nazwy konta, wpisz ją. Po dodaniu użytkownika nie można zmienić nazwy jego konta.

  Nazwa konta używana jest jako nazwa katalogu domowego. Może być również wprowadzana podczas logowania zamiast nazwy użytkownika.

 6. Wprowadź hasło użytkownika w polach Hasło i Potwierdź, a następnie wprowadź podpowiedź, która pozwoli przypomnieć sobie to hasło.
 7. Kliknij w Utwórz użytkownika.
 8. Następnie możesz wykonać dowolne z poniższych czynności:
  • Aby pozwolić użytkownikowi na dostęp do udostępnianych plików oraz do współdzielonego ekranu używając Apple ID, zamiast ustawionej nazwy i hasła, kliknij w Ustaw i wprowadź Apple ID tego użytkownika.

   Wprowadzony tutaj Apple ID musi być taki sam, jak Apple ID danego użytkownika, podany w preferencjach użytkowników i grup na jego komputerze.

  • Aby umożliwić użytkownikowi zerowanie swojego hasła podczas logowania na swoim komputerze, zaznacz Użytkownik może zerować hasło, podając Apple ID.

   Jeśli ta opcja jest wyszarzona, kliknij w Ustaw i wpisz Apple ID użytkownika.

  • Jeśli chcesz nadać użytkownikowi uprawnienia administratora, zaznacz pole wyboru Użytkownik może administrować komputerem.

  • Aby zarządzać użytkownikiem przy użyciu funkcji nadzoru rodzicielskiego, zaznacz Włącz nadzór rodzicielski. Kliknij w Nadzór rodzicielski, aby otworzyć preferencje nadzoru rodzicielskiego i ustalić ograniczenia.

Aby przydzielić użytkownikowi dostęp do współdzielonego ekranu lub udostępnianych plików, możesz zmienić ustawienia w panelach Udostępnianie plików, Współdzielenie ekranu lub Zdalne zarządzanie w Preferencjach udostępniania.

Published Date: 2017-09-11
Helpful?