Språk

iCloud: Översikt över säkerhet och integritet på iCloud

Apple tar datasäkerhet och skydd av din personliga information på stort allvar. iCloud är framtaget med säkerhetsmetoder av branschstandard och tillämpar strikta principer för att skydda dina data.

Den här artikeln beskriver hur iCloud skyddar din personliga information och dina data. Förutom den här artikeln bör du även läsa Apples policy för integritetsskydd som även omfattar iCloud.

Datasäkerhet

iCloud skyddar dina data genom att de krypteras när de skickas över internet, genom att de lagras i ett krypterat format på servern (mer information finns i tabellen nedan) och genom att säkerhetstoken används för autentisering. Det innebär att dina data är skyddade mot obehörig åtkomst både när de skickas till dina enheter och när de sparas i molnet. iCloud använder minst 128-bitars AES-kryptering – samma säkerhetsnivå som används av de större finansinstituten – och lämnar aldrig ut krypteringsnycklar till tredje part.

Säkerhet och iCloud-funktioner
I tabellen nedan sammanfattas hur data skyddas när du använder olika iCloud-funktioner:

Kalendrar Ja Ja Minst 128-bitars AES-kryptering
Kontakter Ja Ja
Bokmärken Ja Ja
Påminnelser Ja Ja
Bilder Ja Ja
Dokument i molnet Ja Ja
Säkerhetskopiering Ja Ja
Hitta min iPhone Ja Ja
Hitta mina vänner Ja Ja
iCloud-nyckelring Ja Ja

256-bitars kryptering används för lagring och överföring av lösenord och kontokortsinformation. Asymmetrisk kryptografi baserad på elliptiska kurvor och Key Wrap-konstruktioner används också.

iCloud.com Ja Ej tillämpligt Alla sessioner på iCloud.com krypteras med SSL. Alla data som öppnas via iCloud.com är krypterade på server enligt tabellen.
Tillbaka till min Mac Ja Ej tillämpligt Tillbaka till min Mac sparar inte data i iCloud. Data som hämtas från andra datorer krypteras med SSL under överföringen.
iTunes-molnet Ja Ej tillämpligt Köpta eller matchade musikfiler krypteras inte på server eftersom de inte innehåller personlig information.
Mail och Anteckningar Ja Nej All trafik mellan dina enheter och iCloud Mail och Anteckningar krypteras med SSL. Enligt branschpraxis krypterar inte iCloud data som sparas på IMAP-e-postservrar. Alla Apples e-postklienter har stöd för alternativ S/MIME-kryptering.

Användning av säkerhetstoken för autentisering
När du öppnar iCloud-tjänster via Apples inbyggda program (exempelvis Mail, Kontakter och Kalendrar på iOS och OS X) sköts autentiseringen med en säkerhetstoken. Genom att använda säkerhetstoken behöver du inte spara ditt iCloud-lösenord på enheter och datorer. Även om du använder ett program från tredje part för att få åtkomst till dina iCloud-data, skickas ditt användarnamn och lösenord via en krypterad SSL-anslutning.

Starka lösenord
När du skapar ett Apple-ID som ska användas med iCloud måste lösenordet innehålla minst åtta tecken, en siffra, en stor bokstav och en liten bokstav. Det bästa du kan göra för att skydda dina data är att använda ett starkt lösenord. Läs mer om att skapa ett starkt lösenord.

 

Integritet

Apple har ett engagemang i hela företaget för att skydda din integritet. Vår policy för integritetsskydd beskriver hur vi samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina uppgifter.

Förutom Apples policy för integritetsskydd har Apple utvecklat iCloud-funktionerna med tanke på din integritet. Till exempel:

Hitta min iPhone

 • Du måste starta Hitta min iPhone, iPad och iPod touch i iOS-inställningarna innan din enhet går att hitta.
 • Du måste aktivera Hitta min Mac i OS X Systeminställningar innan din Mac går att hitta.
 • Platsdata skickas enbart från din enhet när du frågar efter platsen – den skickas eller sparas inte vid någon annan tidpunkt.
 • Den senast kända platsen för enheten sparas på Apples servrar i krypterat format i 24 timmar och raderas sedan permanent.
 • Data för läget Förlorat lagras på den enhet som är i läget Förlorat och hämtas bara om du ber om det.
 • Du loggas automatiskt ut från programmet Hitta min iPhone (på enheten eller på webben) efter 15 minuters inaktivitet.
 • Fjärrlåsning gör det möjligt att låsa skärmen på en enhet för att hindra andra från att komma åt dina data.
 • Fjärradering gör att du på säkert sätt kan radera data från din enhet.

  Läs mer om Hitta min iPhone.

Hitta mina vänner

 • För att använda Hitta mina vänner måste du först hämta den kostnadsfria appen Hitta mina vänner från App Store.
 • Om någon ska få veta var du befinner dig måste personen först ha ditt uttryckliga tillstånd.
 • Din plats skickas enbart från din enhet när någon vän begär att få se var du är – den skickas eller sparas inte vid något annat tillfälle.
 • Du kan använda ett enkelt reglage för att när som helst dölja dig från dina vänner.
 • Den senast kända platsen sparas bara i två timmar på Apples servrar i krypterat format och raderas sedan permanent.
 • Om du inte har något lösenkodslås på enheten loggas du automatiskt ut från Hitta mina vänner efter 15 minuters inaktivitet.

  Läs mer om Hitta mina vänner.

iCloud-nyckelring

 • Krypteringsnycklar för iCloud-nyckelring skapas på dina enheter. Apple har inte åtkomst till dem. Endast krypterade nyckelringsdata skickas via Apples servrar. Apple har inte åtkomst till några nycklar som kan användas för att dekryptera sådan information.
 • Endast betrodda enheter som du har godkänt har tillgång till din iCloud-nyckelring.
 • Avancerade inställningar gör att du kan välja en iCloud-säkerhetskod som är längre än fyra siffror eller låta enheten skapa en åt dig.
 • Du kan välja att inaktivera återställning av nyckelring vilket innebär att iCloud-nyckelring uppdateras på alla dina godkända enheter men den krypterade informationen lagras inte på Apple och kan inte återställas om du skulle förlora alla dina enheter.

Bilder

Senast ändrad: 2013-dec-12
Var detta till hjälp?
Ja
Nej
Not helpful Somewhat helpful Helpful Very helpful Solved my problem
Skriv ut den här sidan.
 • Senast ändrad: 2013-dec-12
 • Artikel: HT4865
 • Visningar:

  1276104
 • Betyg:
  • 57.0

  (7 svar)

Ytterligare information om produktsupport