macOS High Sierra

Navigálási beállítások

A Kapcsolóvezérlés kisegítő lehetőségei rendszerbeállításainak Navigáció paneljével adhatja meg a Kapcsolóvezérléssel való navigáció beállításait.

A panel megnyitásához válassza az Apple menü > Rendszerbeállítások elemet, és kattintson a Kisegítő lehetőségek, a Kapcsolóvezérlés, majd a Navigáció lehetőségre.

A Kapcsolóvezérlés panel megnyitása

Navigálás közben

Ha a vizsgálat közben kijelöl egy elemet, hangjelzéssel, az elem kimondásával vagy mindkettővel jelez.

A használt hang módosításához válassza az Apple menü > Rendszerbeállítások elemet, és kattintson a Kisegítő lehetőségek, majd a Beszéd lehetőségre.

A Beszéd panel megnyitása

Újraindítási pozíció

A kezdés kívánt helye egy elem, például egy panel, csoport vagy ablak ismételt vizsgálatakor.

Automatikus vizsgálat a kijelölés után

Egy elem kijelölésekor az automatikus vizsgálat alapértelmezés szerint szünetel. Az automatikus vizsgálat folytatásához meg kell nyomnia az Elem kijelölése kapcsolót. Ha azt szeretné, hogy egy elem kijelölésekor az automatikus vizsgálat automatikusan folytatódjon, kattintson az előugró menüre, és válassza a Folytatás lehetőséget.

Amikor a mutató eléri a képernyő szélét

Beállíthatja, hogy milyen műveletre kerüljön sor akkor, ha a mutató a felhasználói felület vizsgálata közben eléri a képernyő szélét.

Kapcsolóvezérlés-kurzorméret

A Kapcsolóvezérlés kurzorának szegélyvastagsága a felhasználói felület vizsgálatakor.

Mutató pontossága

Beállíthatja, hogy a képernyőelemek kijelölésekor milyen pontossággal szeretné vezérelni a mutatót.

Alacsony: Amikor megnyomja az Elem kijelölése kapcsolót, a kék vonal (az Áthelyezés, Áthelyezés és kattintás, Csúsztatás opciónál) vagy a mutató (a Forgatás opciónál) megáll.

Magas: Amikor megnyomja az Elem kijelölése kapcsolót, a kék vonal vagy a mutató jelentős mértékben lelassul, így precízebben lehet meghatározni, hogy hol álljon meg. Ha ismét megnyomja a kapcsolót, a kék vonal vagy a mutató megáll.

Ismétlések

Az egyes panelek, csoportok és ablakok vizsgálatának száma (legfeljebb 10).

Időzítés

Időzítési beállítások megadása navigáláshoz:

Csúszó és forgó kurzor sebessége: A képernyőn végighaladó tömbök, szektorok és kék vonalak sebessége (0 és 100 közötti értéket állíthat be, ahol a 0 a legkisebb, a 100 pedig a legnagyobb sebesség).

Automatikus vizsgálat intervalluma a paneleken: A másodpercben kifejezett időtartam (legfeljebb 25 másodperc), amely után a pásztázás egy panel következő elemére lép.

Automatikus vizsgálat intervalluma a felületen: A másodpercben kifejezett időtartam (legfeljebb 25 másodperc), amely után a pásztázás a felhasználói felület következő elemére lép.

Szünet az első elemnél: A másodpercben kifejezett időtartam (legfeljebb 10 másodperc), ameddig az automatikus pásztázás egy panel, csoport vagy felhasználói felület első elemén áll.