A Kérje meg a Sirit, a Diktálás és az Adatvédelem

A Sirit úgy tervezték, hogy megvédje az Ön információit, és lehetővé tegye, hogy Ön kiválassza, mit oszt meg.

Amikor kéréseket fogalmaz meg a Siri elküld bizonyos adatokat az Apple-nek, hogy segítse megválaszolni a kérdéseit.

Amikor a Sirit és a Diktálást használja, amit mond és diktál el lesz küldve az Apple számára kérései feldolgozásához. Ezeken a hangfelvételeken túl az eszköz más Siri-adatokat is elküld, például:

  • kontaktjainak neveit, beceneveit és azok Önnel való kapcsolatát (pl. „apa”), ha ezeket megadja a kontaktok között
  • a zenék, könyvek és podcastok amiket kedvel;
  • Ön és Családi megosztása tagjainak eszközeinek nevei;
  • az Otthon alkalmazás egy megosztott otthona tagjainak és eszközeinek neve; és
  • fotóalbumai nevét és az eszközére telepített alkalmazások neveit, valamint a Sirin keresztül hozzáadott parancsokat.

Kérései egy véletlenszerűen generált azonosítóhoz vannak hozzárendelve, nem Apple ID-jához.

A Siri-adatokat, amelyek tartalmazzák a Sirihez intézett kérései számítógéppel készült átiratát arra használjuk fel, hogy segítsenek javítani a Sirit és a Diktálást iOS-eszközén, és az iOS-eszközével beállított Apple Watchokon vagy HomePodokon, hogy jobban megértsék és felismerjék, amit mond.

A Siri-adatok az eszköz által generált, véletlenszerű azonosítóhoz vannak rendelve. Ez a véletlenszerű azonosító nem kapcsolódik az Apple ID-jához, e-mail-címéhez vagy bármely más olyan adathoz, amely a többi Apple szolgáltatás használatából származik.

A Siri-adatok és kérései nem lesznek felhasználva marketingprofil összeállításához, és soha nem lesznek értékesítve senkinek.

Ha a Helymeghatározás be van kapcsolva, a Mac gép helye (a kérés elküldésének időpontjában) szintén el lesz küldve az Apple részére, hogy a Siri és a Diktálás javítsa a kérdéseire adott válaszai pontosságát.

A Siri csak a minimálisan szükséges adatokat tárolja az Apple szerverein

Alapértelmezetten az Apple eltárolja az Ön a Sirivel és a Diktálással végzett interakcióinak átiratát, és áttekintheti ezen átiratok egy részét. Hozzájárulhat ahhoz, hogy a Sirivel és a Diktálással végzett interakcióinak hanganyagát eltároljuk, és az Apple munkavállalói áttekinthessék azt, így segítve a Siri fejlesztését és javítását, ehhez válassza a Beállítások > Adatvédelem > A Siri és a Diktálás javítása lehetőséget.

Kéréselőzményei legfeljebb hat hónapig egy véletlenszerű azonosítóhoz lesznek hozzárendelve. Kéréselőzményei tartalmazhatnak átiratokat, hanganyagokat olyan felhasználókhoz, akik hozzájárultak ahhoz, hogy részt vesznek a Siri és a Diktálás fejlesztésében, illetve kapcsolódó kérésadatokat, mint az eszközspecifikációk, eszközkonfiguráció, teljesítménystatisztikák, illetve az eszköz hozzávetőleges helyzete a kérése időpontjában. Hat hónap elteltével kérési előzményei le lesznek választva a véletlenszerű azonosítóról, és még további két évig megtartásra kerülhetnek, hogy segítségükkel az Apple fejleszthesse és javíthassa a Sirit, a Diktálást és más nyelvfeldolgozó funkciókat, mint a Hangvezérlés. A vizsgált kérések egy kis része lehetséges, hogy két éven túl is meg lesz tartva (a véletlenszerű azonosító nélkül) a Siri folyamatos fejlesztése érdekében.

Amennyiben úgy dönt, hogy engedélyezi harmadik felek alkalmazási integrálva legyenek a „Használat a Sirivel” funkcióval bizonyos adatok ezekből az alkalmazásokból el lesznek küldve az Apple részére, hogy segítsenek a Sirinek megérteni kéréseit, és kérésének részei meg lesznek osztva az alkalmazással, hogy segítsenek a válaszadásban vagy egy művelet elvégzésében (pl. üzenet küldése vagy fuvar foglalása). Amikor a Siri együttműködik egy harmadik féltől származó alkalmazással az Ön nevében, érvényesek Önre az alkalmazás használati feltételei és adatvédelmi irányelvei. Ha úgy dönt, hogy engedélyezi az alkalmazások számára, hogy átiratok készítésére használják a Sirit, az átirat készítéséhez használandó hangadatok lehetséges, hogy el lesznek küldve az Apple-nek.

Ha iCloudot használ, a Siri-beállítások végponttól végpontig történő titkosítással szinkronizálódnak az Apple-eszközei között. He beállította a Hey Sirit, kéréseiből egy kicsi minta szintén szinkronizálva lesz végponttól végpontig tikosítással a testreszabott Hey Siri-felismerés fejlesztéséhez az egyes eszközökön.

Lehetősége van a választásra és szabályzásra

A Kérje meg a Sirit funkciót vagy a Diktálást bármikor kikapcsolhatja. A Kérje meg a Sirit funkció kikapcsolásához nyissa meg a Beállítások > Siri és keresés lehetőséget, majd „A „Hey Siri” felismerése” és a „Siri a Főgombbal” illetve „Siri az oldalsó gombbal” lehetőségek kapcsolóit állítsa „ki” helyzetbe. A Diktálás kikapcsolásához nyissa meg a Beállítások > Általános > Billentyűzet lehetőséget, majd csúsztassa a Diktálás bekapcsolása kapcsolóját „ki” állásba. Ha a Kérje meg a Sirit és a Diktálás funkciókat is kikapcsolja, az Apple törli a véletlenszerű azonosítóhoz rendelt Siri-adatokat.

A véletlenszerű azonosítóhoz rendelt és maximum hat hónapig megtartott kéréselőzmények törléséhez nyissa meg a Beállítások > Siri és keresés > Siri előzmények lehetőségre, és koppintson „A Siri és a Diktálás előzményeinek törlése” elemre.

A Beállítások > Siri és keresés > [alkalmazás neve] > Használat a Sirivel helyen bármikor szabályozhatja, hogy mely alkalmazások integrálhatnak a „Használat a Sirivel” funkcióval

A Sirihez kikapcsolhatja a helymeghatározást. Ehhez nyissa meg a Beállítások > Adatvédelem > Helymeghatározás > Siri és Diktálás elemet, és válassza a „Soha” lehetőséget.

Ha nem szeretné, hogy a Siri testreszabása szinkronizálva legyen minden eszköze között, kikapcsolhatja a Sirit az iCloud beállításaiban.

A Siri és a Diktálás használatát teljesen is korlátozhatja a Beállítások > Képernyődiő > Tartalmi és adatvédelmi korlátozások > Engedélyezett alkalmazások > Siri és Diktálás helyen.

Beállíthatja, mely alkalmazások használják a Sirit hangátirathoz a Beállítások > Adatvédelem > Beszédfelismerés menüpontban.

A Siri és a Diktálás használatával elfogadja, és hozzájárul ahhoz, hogy az Apple, leányvállalati és ügynökei továbbítsák, gyűjtsék, karbantartsák, feldolgozzák és felhasználják ezeket az információkat, beleértve a hangbevitelt és a Siri-adatokat, hogy biztosítsák és javítsák a Siri és diktálás funkcióit az Apple-termékekben és -szolgáltatásokban. Az Apple által a Siri és a Diktálás használatával gyűjtött információk mindig az Apple adatvédelmi irányelvei szerint lesznek felhasználva, amely megtalálható a www.apple.com/hu/privacy weboldalon.

A nem az Apple által gyártott termékekre, illetve az Apple ellenőrzésén kívül eső vagy általa nem tesztelt független webhelyekre vonatkozó információk nem tekinthetők javaslatoknak vagy ajánlásoknak. Az Apple nem vállal felelősséget a harmadik felek webhelyeinek és termékeinek kiválasztására, teljesítményére, illetve használatára vonatkozólag. Az Apple nem garantálja, hogy a harmadik felek webhelyei pontosak vagy megbízhatóak. Forduljon az adott félhez további információkért.

Közzététel dátuma: