otvaranje PDF-a ili slike

Nekoliko je načina na koje možete u Pregledu otvoriti PDF dokumente i slikovne datoteke (kao što su PNG datoteke).

  • S radne površine ili Findera: Dvaput kliknite na datoteku. Također možete odabrati jednu ili više datoteka, a zatim odabrati Datoteka > Otvori koristeći > Pregled.

  • Otvaranje u Pregledu: Odaberite Datoteka > Otvorit, pronađite i odaberite jednu ili više datoteka, zatim kliknite Otvori. Ako ste nedavno radili na datoteci, možete odabrati Datoteka > Otvori nedavno, zatim odaberite datoteku.

  • Iz iClouda: Kliknite na iCloud Drive u rubnom stupcu Findera pa dvaput kliknite na datoteku kako biste je otvorili. Za dodatne informacije o iCloud Driveu u pogledajte članak Apple podrške Podesite iCloud Drive.