macOS High Sierra

Uporaba iCloud fotoalbuma za pohranu, dijeljenje i upravljanje fotografijama u iCloudu

Pomoću iCloud medijateke fotografija, sve fotografije i videozapisi u vašoj medijateci fotografija pohranjeni su u iCloud, tako da im možete pristupiti putem svojeg Maca, osobnog računala, iOS uređaja, Apple TV-a i internetske stranice iCloud.com.

Mac, iPhone i iPad podešeni za uporabu iCloud fotoalbuma tako da se ista kolekcija fotografija prikazuje na svakom uređaju.

Sve nove fotografije koje dodate u aplikaciju Foto ili snimite iOS uređajem pojavljuju se na svim vašim uređajima koji imaju uključenu iCloud medijateku fotografija. Vaše su fotografije i albumi organizirani na isti način u svakom uređaju, a ako nešto uređujete, promjene ćete moći vidjeti na svim svojim uređajima.

Vaše izvorne fotografije i videozapisi potpune razlučivosti pohranjuju se u iCloudu, a manje verzije možete držati na svojem Macu radi optimizacije memorije. Na iCloudu dobivate besplatnih 5 GB memorije te u svakom trenutku možete nadograditi svoju memoriju.

Za postavljanje iCloud medijateke fotografija, trebate:

 • Izrada iCloud računa. Odaberite Apple izbornik > Postavke sustava, zatim kliknite na iCloud.

 • Provjerite imate li OS X v10.10.3 ili noviji. Za provjeru ažuriranja sustava macOS, odaberite Apple izbornik > App Store, zatim kliknite Ažuriranja.

 • Provjerite da vaši iOS uređaji imaju iOS 8.1 ili noviju verziju. Dodirnite Postavke, dodirnite Općenito, zatim dodirnite Ažuriranje softvera.

 • Uključite iCloud medijateku fotografija na svim računalima ili uređajima putem kojih želite imati pristup vašoj medijateci.

Napomena: iCloud medijateka fotografija ažurira vaše fotografije i videozapise, ali ne pohranjuje vaše projekte ili Smart albume. Da biste imali sigurnosnu kopiju ovih stavki, pobrinite se da napravite sigurnosnu kopiju vaše medijateke fotografija i spremite ju na drugi uređaj za pohranjivanje.

Otvori aplikaciju Foto

Uključivanje iCloud medijateke fotografija

Ako niste već prijavljeni u iCloud, otvorite prozor iCloud u Postavkama sustava i prijavite se sa svojim Apple ID-jem i lozinkom.

 1. Odaberite Photos > Postavke, zatim kliknite iCloud.

 2. Odaberite potvrdnu kućicu iCloud medijateke fotografija kako biste ju uključili.

  Prozor iCloud za postavke aplikacije Foto.
 3. Odaberite jednu od sljedećih opcija:

  • Preuzmi originale na ovaj Mac: Pohranjuje verzije vaših fotografija u punoj veličini na vašem Macu i u iCloudu, tako da ih uvijek možete pregledavati, čak i kada niste spojeni na internet.

  • Optimiziraj Mac pohranu: Pohranjuje manje verzije vaših fotografija na vaš Mac kada je ograničena memorija diska, a originalne fotografije pune veličine pohranjuje na iCloud. Ako originale želite obnoviti na svom Macu, samo odaberite “Preuzmi originale na ovaj Mac.” Obnavljanje originalnih fotografija može potrajati neko vrijeme, ovisno o veličini vaše medijateke fotografija.

   Napomena: ako je ova opcija odabrana i imate malo slobodnog mjesta na disku, na vaš Mac se sprema samo dio fotografije Live Photo sa slikom, a videozapis se sprema u iCloud. Kada otvorite Live Photo, dio s videozapisom se preuzima tako da ga možete reproducirati.

Kada prvo uključite iCloud medijateku fotografija, vaša medijateka fotografija se postavlja na iCloud, što može potrajati neko vrijeme, ovisno o veličini vaše medijateke i brzine vaše internetske veze. Također, možete nastaviti koristiti aplikaciju Foto dok se vaše fotografije postavljaju na iCloud.

iCloud medijateka fotografija radi s jednom medijatekom na vašem Macu, koja se zove Foto medijateka sustava. Možete imati višestruke medijateke fotografija, ali iCloud medijateka fotografija zadržava samo fotografije i videozapise u Foto medijateci sustava ažuriranima. Za više informacija, pogledajte Pregled sustava Photos medijateke i Odaberite medijateku kao Foto medijateku sustava.

Savjet: za privremeno pauziranje postavljanja ili preuzimanja fotografija i videozapisa u iCloud fotoalbum, kliknite na tipku Pauza na dnu prikaza Trenuci. Na primjer, ako importirate velik broj novih fotografija i želite pričekati da biste ih kasnije postavili na iCloud, kliknite Pauza. Aplikacija Foto pauzira postavljanje i preuzimanje na 24 sata i zatim automatski nastavlja s postavljanjem i preuzimanjem.

Povećanje iCloud memorijskog prostora

Vaš iCloud račun nudi 5 GB slobodnog memorijskog prostora. Kako vaša medijateka aplikacije Foto raste, možete kupiti dodatni prostor za pohranu, sve do 2 TB. Ako postavite iCloud dijeljenje s obitelji, možete podesiti svoj plan iCloud memorije kako bi je drugi članovi obitelji mogli koristiti. Za dodatne informacije o Dijeljenju s obitelji, pogledajte članak Apple podrške Dijeljenje s obitelji.

 1. Odaberite Apple izbornik > Postavke sustava, zatim kliknite na iCloud.

 2. Kliknite na tipku Upravljanje.

  Prozor iCloud u Postavkama sustava.
 3. Da biste kupili dodatni memorijski prostor za iCloud medijateku fotografija, kliknite na Promijeni plan pohrane.

 4. Kliknite na željeni plan pa kliknite Sljedeće.

 5. Upišite svoju Apple ID lozinku i zatim kliknite Kupi.

Uštedite diskovni prostor na vašem Macu

Ako imate veliku medijateku fotografija, možete podesiti iCloud medijateku fotografija tako da štedi diskovni prostor i to na način da na svom Macu držite male verzije fotografija kada je memorija na Macu ograničena. Vaše originalne fotografije i videozapisi ostat će sigurno pohranjeni u iCloudu.

 • Odaberite Foto > Postavke, kliknite iCloud, zatim kliknite Optimizacija Mac pohrane.

Kad je ova opcija odabrana, svaki put kada aplikacija Foto utvrdi da vaš Mac ima ograničenu memoriju, starije fotografije potpune razlučivosti uklanjaju se s vašeg Mac računala ostavljajući samo manje verzije. (Sve dok vaše Mac računalo ima dovoljno memorije, fotografije potpune razlučivosti ostaju pohranjene na vašem Macu.) Svaki put kad uređujete ili mijenjate fotografiju, iCloud automatski opet preuzima verziju s potpunom razlučivošću tako da uvijek imate pristup originalnim fotografijama. Ako sve svoje originalne fotografije kasnije želite obnoviti na svom Macu, samo odaberite “Preuzmi originale na ovaj Mac.” Obnavljanje originalnih fotografija može potrajati neko vrijeme, ovisno o veličini vaše medijateke fotografija.

Važno: ako ste prenijeli iPhoto ili Aperture medijateku u aplikaciju Foto i još uvijek imate iPhoto ili Aperture medijateku na svojem Macu, možete uštedjeti diskovni prostor odaberete li opciju Optimizacija Mac pohrane. Za uštedu diskovnog prostora, preporučljivo je da imate sigurnosnu kopiju iPhoto ili Aperture medijateke (koja ima ".preneseno" u nazivu datoteke) na vanjskom uređaju za pohranu i zatim ju obrišete s vašeg Mac računala. Imajte na umu da ne možete otvoriti svoju Foto medijateku pomoću iPhoto ili Aperture tako da morate zadržati prenešenu medijateku da biste koristili iPhoto ili Aperture.

Obrišite stavke iz iCloud medijateke fotografija

Za brisanje stavke iz iCloud medijateke fotografija, samo ju obrišite iz vaše Foto medijateke; u trenutku kada pregledavate fotografije, odaberite stavku koju želite obrisati i pritisnite Obriši.

Obrisane fotografije i videozapisi se odmah ne uklanjaju iz medijateke; one se premještaju u album Nedavno obrisano, gdje će ostati prikazani broj dana i tek onda će biti obrisane. Možete odmah ukloniti stavke tako da kliknete na sljedeći korak. Jednom kada se stavke trajno uklone, više nisu dostupne ni na kojem uređaju koji koristi iCloud medijateku fotografija.

Za trenutačno brisanje fotografija iz albuma Nedavno obrisano:

 1. Kliknite Nedavno obrisano u rubnom stupcu.

 2. Kliknite Obriši sve ili odaberite stavke koje želite obrisati, pa kliknite Obriši [broj] stavki.

 3. Kliknite U redu.

Obnavljanje obrisanih stavki

Kada obrišete stavke iz svoje Foto medijateke, one se premještaju u album Nedavno obrisano i zatim se trajno brišu sa vašeg Mac računala nakon prikazanog vremenskog razdoblja. Unutar tog razdoblja možete obnoviti obrisane stavke. Obnovljene stavke se ponovno pojavljuju na svim vašim računalima i uređajima koji koriste iCloud medijateku fotografija.

 1. Kliknite Nedavno obrisano u rubnom stupcu.

 2. Odaberite stavke koje želite obnoviti i zatim kliknite Obnovi.

Prestanak korištenja iCloud medijateke fotografija

Važno: ako isključite iCloud medijateku fotografija, od vas će se tražiti da odaberete “Preuzmi originale na ovaj Mac” u prozoru Postavke fotografija u iCloudu tako da se sve vaše originalne fotografije mogu preuzeti s iClouda na vaš Mac. Pobrinite se da sustavu dozvolite dovoljno vremena za preuzimanje vaših originala prije nego što u potpunosti isključite iCloud medijateku fotografija.

 1. Odaberite Photos > Postavke, zatim kliknite iCloud.

 2. Odznačite potvrdnu kućicu iCloud medijateke fotografija kako biste ju isključili.

Nakon što isključite iCloud medijateku fotografija, aplikacija Foto na vašem Macu ne može pristupiti vašim fotografijama ili videozapisima pohranjenima na iCloudu. Sve izmjene koje unesete na Mac neće se pojaviti na vašim drugim uređajima, a sve nove fotografije koje snimite neće se dodati u aplikaciju Foto na vašem Macu. Vaša medijateka ostaje na iCloudu i dostupna je na drugim uređajima koji koriste iCloud medijateku fotografija.

Za isključivanje iCloud medijateke fotografija na svim vašim uređajima, otvorite prozor Postavke sustava u iCloudu, kliknite na tipku Upravljanje i zatim kliknite na Medijateka fotografija. Kliknite “Onemogući i obriši.”

UPOZORENJE: Ako isključite iCloud fotoalbum na svim svojim uređajima, vaše fotografije i videozapisi bit će obrisani iz iCloud fotoalbuma u roku od 30 dana i nećete ih moći vratiti osim ako ne kliknete na Poništi brisanje prije isteka tog vremena.