dokument s rasporedom stranica

Dokument s rasporedom stranica je kao platno na koje dodajete tekstualne okvire, slike i druge objekte, a potom objekte na stranici raspoređujete kako god želite. Nove stranice moraju se ručno dodavati. Dokumenti s rasporedom stranica primarno se upotrebljavaju za izradu dokumenata čije se oblikovanje više prilagođava kao što su to bilteni ili plakati.

Da biste vidjeli je li dokument podešen za raspored stranice, kliknite radijsku tipku Dokument na alatnoj traci pa kliknite karticu Dokument. Ako je potvrdna kućica Tijela dokumenta odznačena, to je dokument s rasporedom stranica.