Apple ID

Račun koji koristite za pristup Apple servisima, kao što su App Store i iCloud. Uključuje i e-mail adresu i lozinku koje koristite za prijavu, kao i sve detalje kontakta, plaćanja i sigurnosti koje koristite za Appleove usluge.

U slučaju da zaboravite koji Apple ID koristite za iCloud, učinite nešto od sljedećeg:

  • Na svom iPhone ili iPad uređaju: Dodirnite Postavke > [vaše ime]. Vaš Apple ID pojavljuje se ispod vašeg imena.

  • Na vašem Mac računalu: Sa sustavom macOS Catalina 10.15 ili novijim, odaberite Apple izbornik  > Postavke sustava, zatim kliknite Apple ID (s desne strane svog imena). Sa sustavom macOS Mojave 10.14 ili starijim, odaberite Apple izbornik  > Postavke sustava, a zatim kliknite iCloud. Vaš Apple ID pojavljuje se ispod vašeg imena.

  • Na Windows računalu: Na sustavu Windows 7 ili novijem kliknite na aplikaciju iCloud ili na karticu na početnom zaslonu ili odaberite iCloud u izborniku Start. Vaš Apple ID pojavljuje se ispod vašeg imena.

Više informacija o svom Apple ID-u potražite na internetskoj stranici Apple ID.