Rubni stupac za Mail

Rubni stupac aplikacije Mail prikazuje sandučiće, mape i stavke označene zastavicom za e-mail račune koje koristite u aplikaciji Mail. Ako ne vidite rubni stupac, kliknite na Sandučići u traci Omiljene stavke ili kliknite na Prikaz > Prikaži popis sandučića.

Ako ne vidite očekivani e-mail račun u rubnom stupcu, odaberite Mail > Postavke, kliknite na Računi, kliknite na Informacije o računu pa provjerite je li račun omogućen.