sandučić

Mapa za pohranu i organiziranje e-mail poruka. Svaki e-mail račun koji koristite u aplikaciji Mail ima niz standardnih sandučića—na primjer, dolaznu poštu, poslanu poštu, predloške i smeće. Rubni stupac aplikacije Mail prikazuje sandučiće za svaki račun, kao i sandučiće koje vi izradite. Ako ne vidite rubni stupac, kliknite na Sandučići u traci Omiljene stavke ili kliknite na Prikaz > Prikaži popis sandučića.

Sandučići na vašem Mac računalu su lokalni,što znači da im možete pristupiti samo na svom Macu; oni se prikazuju u odjeljku Na mom Mac računalu rubnog stupca aplikacije Mail. Sandučićima na poslužitelju za poštu računa može se pristupiti s bilo kojeg računala na kojemu koristite račun; oni se prikazuju u odjeljku računa rubnog stupca.

U aplikaciji Mail možete izraditi takozvani Smart sandučić. Korištenjem kriterija koje sami odredite, Smart sandučić prikazuje sve poruke koje odgovaraju kriterijima, neovisno o sandučiću u kojemu je poruka pohranjena.