Pametni sandučić

Sandučić koji prikazuje e-mail poruke spremljene u drugim sandučićima, na temelju kriterija koje odredite. Primjerice, možete izraditi pametni sandučić koji prikazuje poruke koje imaju recept u predmetu poruke, bez obzira na to gdje su spremljene u aplikaciji Mail.