Lokacijske usluge

Lokacijske usluge omogućuju da aplikacije kao što su Karte, usluge kao što su Spotlight prijedlozi i web stranice kao što je Safari skupljaju i koriste podatke o trenutnoj lokaciji vašeg računala. Vaš Mac određuje svoju približnu lokaciju pomoću informacija iz lokalnih Wi‑Fi mreža. Lokacijske usluge prikupljaju informacije na način koji vas osobno ne identificira.

Informacijama koje je prikupio Apple će raspolagati u skladu s Appleovim pravilima privatnosti koja možete pronaći na www.apple.com/privacy.