administrator

Administrator dodaje i upravlja drugim korisnicima, instalira aplikacije i mijenja postavke. Novi korisnik kojeg izrađujete kad prvi put podešavate svoj Mac jest administrator.

Mac može imati više administratora. Možete izrađivati nove korisnike, te imenovati standardne korisnike administratorima.

Nemojte podešavati automatsku prijavu za administratora. Ako to učinite, netko bi mogao jednostavno ponovno pokrenuti vaš Mac i pristupiti s ovlastima administratora. Da biste zaštitili vaš Mac, nemojte dijeliti imena i lozinke administratora.