Finder

Finder je središte vašeg Maca, a predstavlja ga plava ikona s nasmiješenim licem. Možete ga koristiti kako biste organizirali i pristupili gotovo svemu na vašem Macu, uključujući dokumente, slike, filmove i sve ostale datoteke koje imate.

Kako biste otvorili prozor Findera, kliknite ikonu Findera u Docku. Za pristup Finderu bez otvaranje prozora kliknite radnu površinu.

Plava strelica pokazuje na ikonu Findera na lijevoj strani Docka.