Bočna traka

Stupac na lijevoj strani prozora na stranici iCloud.com. Sadržaj bočne trake mijenja se ovisno o tome koju iCloud značajku upotrebljavate.

Na primjer, bočna traka aplikacije Mail izgleda ovako:

Bočna traka aplikacije Mail