Zrcalni RAID set

Zrcalno redundantno polje neovisnih diskova, ili zrcalni RAID set, može vam olakšati zaštitu podataka od kvara na disku. Vaši podaci zapisani su na dva ili više diska istovremeno, stoga, ako na jednom od diskova dođe do kvara ili se odspoji, Mac i dalje može pristupiti podacima s drugih diskova. Ako ponovno spojite disk koji ste prethodno odspojili, RAID set može ga obnoviti u pozadini tako da sadrži najnovije podatke.

Možete dodati rezervne diskove, koji se nazivaju hot spares na koje se podaci ne zapisuju, osim ako na nekom drugom disku dođe do kvara ili se odspoji. Ako dođe do kvara na disku ili se odspoji, RAID set obnavlja jedan od rezervnih diskova (hot spares) tako da on sadrži najnovije podatke. Ako ponovno spojite disk nakon što ga RAID set zamijeni rezervnim diskom (hot spare), ponovno spojeni disk tretira se kao rezervni disk (hot spare).

Možete odabrati da RAID set automatski obnovi rezervni disk (hot spare) ili ga možete ponovno obnoviti sami.

Čak i ako imate zrcalni RAID set još uvijek morate redovno izrađivati sigurnosne kopije vaših podataka. Zrcaljenje vas štiti od nekih vrsta hardverskih kvarova, ali ne i od korisničkih grešaka ili neispravnog softvera. Ako obrišete datoteku, ona se briše i iz zrcalnog RAID seta. Ako softver ošteti datoteku, ona se ošteti i na zrcalnom RAID setu.