Ako je platna kartica koju koristite uz Apple Pay odbijena

Ako je platna kartica koju koristite uz servis Apple Pay odbijena ili ne funkcionira prilikom pokušaja kupnje, provjerite može li se vaša kartica koristiti uz Apple Pay.

  1. Otvorite Apple Novčanik:
    • Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Novčanik.
    • Na iPad uređaju otvorite aplikaciju Postavke> Novčanik i Apple Pay.
    • Na Mac računalu odaberite Apple izbornik > Postavke sustava, a zatim kliknite Novčanik i Apple Pay.
  2. Odaberite platnu karticu.
  3. Ako se prikaže poruka „Ova se kartica ne može koristiti”, provjerite podržava li vaša banka ili izdavatelj kartice Apple Pay:
  4. Ako imate dodatnih pitanja, obratite se banci ili kartičarskoj kući.
Datum objave: